Category Archives: Uncategorized

Nabór do monografii naukowej: „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym” pod red. dr Anny Rej-Kietli

tm/ 24 lutego, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi korzystającemu z tego typu usług szczególnego bezpieczeństwa. Ten obowiązek można traktować bardzo wielowymiarowo: począwszy od bezpieczeństwa faktycznego, poprzez bezpieczeństwo danych medycznych, czy też szerzej – osobowych, aż do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Czym jest podmiot leczniczy i jakie ciążą na nim obowiązki; jakie prawa (ale i obowiązki) posiada pacjent; oraz jakie istnieją

Read More

Nabór do monografii „Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności” pod red. dr Patrycji Staniszewskiej-Pobikrowskiej

tm/ 13 grudnia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Współoddziaływanie na siebie religii, prawa i moralności jest czymś naturalnym w państwie zróżnicowanym światopoglądowo. Dlatego też tak ważne pozostaje określenie granic pomiędzy możliwością wpływania tych sfer na siebie. Podjęcie naukowego dyskursu o omnipotencji państwa dotyczącej wpływania na sferę moralności, a z drugiej strony kształtowania legislacji w oparciu o nurty narzucane przez kościoły i związki wyznaniowe posiada nie tylko doniosłość teoretyczną,

Read More

Warsztaty pisania tekstów naukowych oraz prac dyplomowych

tm/ 14 października, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy Państwa na kolejną już edycję warsztatów pisania tekstów naukowych, artykułów naukowych oraz prac dyplomowych (klasyfikacyjnych) oraz metodologii ogólnej, które odbędą się w Warszawie dnia 22.11.2019 r.    Zajęcia będą poświęcone procesowi tworzenia publikacji naukowych oraz prac klasyfikacyjnych. Począwszy od założeń metodologicznych oraz zagadnień teoretycznych, poprzez warsztat naukowy i pisarski badacza, aż do procesu recenzji i publikacji artykułu naukowego w

Read More

Nabór do monografii „Seksualność i prawo” pod red. dr. hab. Błażeja Kmieciaka

tm/ 10 lipca, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Seksualność i prawo” pod red. Dr. hab. Błażeja Kmieciaka Dyskusje dotyczące ludzkiej seksualności stanowią w ostatnich latach szczególny element szeroko rozumianej debaty społecznej. Także z perspektywy prawnej podobne wątki są poruszane coraz częściej nie tylko w publikacjach medialnych i naukowych, ale również w np. orzeczeniach polskich oraz międzynarodowych organów sądowych. W kontekście tym

Read More

Recenzenci poszukiwani

tm/ 7 czerwca, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Szanowni Państwo, w związku z prężnym rozwojem wydawnictwa oraz wydawaniem coraz większej liczby publikacji, a także w kontekście planowanego rozwoju poszukujemy do współpracy recenzentów prac naukowych. Zapraszamy do współpracy osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy (prof., dr hab., dr), które chciałby podjąć współpracę w zakresie recenzji tekstów publikowanych na łamach przygotowywanych monografii i czasopism naukowych. Poszukujemy specjalistów przede wszystkim z

Read More

Pomożemy Ci w zdobyciu finansowania badań naukowych!

tm/ 8 maja, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Państwo, Każdy naukowiec chcący rozwijać swoje pasje a także chcący przyczynić się do rozwoju nauki staje w pewnym momencie przed problematyką źródeł finansowania badań naukowych. We wszelkiego rodzaju stypendiach i nagrodach możliwych do otrzymania jednym z głównych kryteriów ich przyznania jest właśnie bycie kierownikiem lub uczestnikiem projektu badawczego. Możliwości zdobycia grantów na badania jest naprawdę wiele. Programy Narodowego Centrum

Read More

Nabór do monografii: Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?

tm/ 9 kwietnia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?”. Rok 2019 jest niewątpliwie rokiem rocznic. W tym także tych dotyczących działalności naszego kraju na arenie międzynarodowej. W bieżącym roku świętujemy 15-lecie Polski w Unii Europejskiej, 20 – lecie w NATO, ale także 80 – lecie wybuchu II Wojny Światowej. W związku

Read More

Nabór do monografii „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”

tm/ 8 lutego, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”. 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Wcześniej, 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się negocjacje przy Okrągłym Stole. Wszystkie powyższe wydarzenia mające charakter wolnościowy stanowiły asumpt do rozwoju wolnej, niezależnej i nowoczesnej Polski. 30 lat wolności to doskonały czas do dokonania naukowych

Read More

Oświadczenie Wydawnictwa Think & Make w sprawie punktacji monografii naukowych

tm/ 23 stycznia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Najważniejsze tezy oświadczenia: – Publikacje w naszym wydawnictwie będą mogły być zaliczane do osiągnięć naukowych, – Na nowych zasadach za publikację rozdziału w naszych monografiach naukowych otrzymacie Państwo (minimum): 5 pkt. (za rozdział) oraz 20 pkt (za monografię), – Publikacja w naszym wydawnictwie może być zgłoszona do ewaluacji na dotychczasowych zasadach, – Urzeczywistniamy  standardy Committee on Publication Ethics (COPE).  

Read More

Nabór do monografii: „Aksjologia w państwie i prawie”

tm/ 10 grudnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Aksjologia w państwie i prawie”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, ustrojowych, aksjologicznych z zakresu funkcjonowania wartości w państwie i prawie. Chcemy zwrócić uwagę na problematykę jaką jest odwoływanie się do systemów pozanormatywnych, w szczególności hierarchii różnych wartości, systemów moralnych, kolizji różnych idei, które zdarzają się w państwie.

Read More