Nabór do monografii naukowej: „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym” pod red. dr Anny Rej-Kietla

tm/ 26 marca, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi korzystającemu z tego typu usług szczególnego bezpieczeństwa. Ten obowiązek można traktować bardzo wielowymiarowo: począwszy od bezpieczeństwa faktycznego, poprzez bezpieczeństwo danych medycznych, czy też szerzej – osobowych, aż do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Czym jest podmiot leczniczy i jakie ciążą na nim obowiązki; jakie prawa (ale i obowiązki) posiada pacjent; oraz jakie istnieją formy dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich deliktów? Te wszystkie zagadnienia chcemy poruszyć w przygotowywanej monografii naukowej pt. „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym” pod red. dr Anny Rej-Kietli

Chcemy Państwa zaprosić do nadsyłania swoich opracowań dotyczących bytu pacjenta w podmiocie leczniczym oraz innych kwestii związanych z niniejszą tematyką. W sposób szczególny chcemy poruszyć dziedziny:

– Podmiot leczniczy – definicja, problemy funkcjonowania;

– Pacjent – kim jest, jakie ma prawa;

– Ochrona danych medycznych oraz danych osobowych;

– Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za działania pracowników (oraz możliwe wyłączenia odpowiedzialności);

– Prawa człowieka, prawa pacjenta w podmiocie leczniczym;

– Rzecznik Praw Pacjenta;

– Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego;

– Odpowiedzialność karna i cywilna pracowników podmiotu leczniczego;

– Organy ochrony praw pacjentów oraz instytucje ochrony praw;

– Ochrona podmiotu leczniczego przed nieuprawnionym zarzutem niezapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa pacjentowi;

– Fizyczne bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym;

– Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego w podmiocie leczniczym;

– Podmiot leczniczy jako zakład administracyjny;

– Klauzula sumienia oraz problematyka powiązana;

– Podmiot leczniczy jako zakład pracy;

– Podmiot leczniczy jako podmiot praw i obowiązków;

– Rodzaje podmiotów leczniczych;

Jesteśmy także otwarci na inne obszary odnoszące się w sposób szczególny do wskazanej tematyki.

Redaktor naukowy monografii „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym”:

Dr Anna Rej- Kietla – prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od 2015 r. merytoryczny doradca i szkoleniowiec z zakresu prawa dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i farmaceutów. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny (obecnie adiunkt w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu). Autorka licznych publikacji o tematyce prawno- medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 19 kwietnia 2020 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 10 maja 2020 r. Planowo monografia ukaże się na przełomie czerwca i lipca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.

*
*