Oświadczenie Wydawnictwa Think & Make w sprawie punktacji monografii naukowych

Tm/ 23 stycznia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Najważniejsze tezy oświadczenia:

– Publikacje w naszym wydawnictwie będą mogły być zaliczane do osiągnięć naukowych,

– Na nowych zasadach za publikację rozdziału w naszych monografiach naukowych otrzymacie Państwo (minimum): 5 pkt. (za rozdział) oraz 20 pkt (za monografię),

– Publikacja w naszym wydawnictwie może być zgłoszona do ewaluacji na dotychczasowych zasadach,

– Urzeczywistniamy  standardy Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w życie tzw. „Konstytucji dla nauki” oraz wydawaniem przepisów wykonawczych dla niniejszego aktu pragniemy odnieść się do obecnej sytuacji prawnej związanej z funkcjonowaniem wydawnictw naukowych oraz publikacji tzw. „listy wydawnictw publikujących monografie naukowe”.

Lista została ogłoszona 18 stycznia 2019 r. komunikatem MNiSW. Natomiast wiele informacji krążących w Internecie na temat publikowania rozdziałów w monografiach naukowych jest nieprecyzyjnych, dlatego też w celu informacyjnym ale także zabezpieczenia interesów naukowych publikujących u nas Autorów, chcemy odnieść się do niniejszej listy oraz wielu publikacji z nią związanych.

Opublikowana lista jest dopiero jej pierwszą wersją. Będzie ona uzupełniana przez Komisję Ewaluacji Nauki. Niewpisanie nas na listę było spowodowane wyłącznie tym, że w latach 2013-2016 nie prowadziliśmy działalności w obszarze publikacji naukowych. W związku z przyjętym zakresem czasowym ewaluacji wydawców  nie dostaliśmy żadnej szansy udowodnienia rzetelności publikowanych u nas prac oraz samego procesu recenzyjnego. Wdrażamy najwyższe standardy recenzji i etyki publikacyjnej. Teksty przed wydaniem w naszym wydawnictwie są recenzowane w procesie double blind review. Ponadto wszystkie teksty są sprawdzane programem antyplagiatowym, przypadki naruszeń praw autorskich są demaskowane. Wdrożyliśmy również standardy Committee on Publication Ethics (COPE) które są najważniejszymi obecnie wytycznymi dotyczącymi procesu recenzji oraz etyki wydawniczej.

Dlaczego zatem nie znaleźliśmy się na liście? Ponieważ zgodnie z komunikatem MNiSW dostały się tam wyłącznie wydawnictwa, które wydały książki naukowe w latach 2013-2016. Nasza pierwsza publikacja naukowa powstała w 2017 r. dlatego też nie mieliśmy szans dostać się na przedmiotową listę.

Komunikat MNiSW głosi, że po rozpoczęciu działalności Komisji Ewaluacji Nauki do niniejszej listy będzie można zgłosić wydawnictwo, które spełnia standardy rzetelności naukowej. Oczywiście zrobimy to niezwłocznie, gdy tylko będzie to możliwe. W chwili obecnej na próżno jednak szukać jest kryteriów, które będą wyznacznikiem do wpisania na listę, w szczególności czy działalność publikacyjna w latach 2013-2016 będzie kluczowym wyznacznikiem ewaluacji.

W kontekście publikowanych u nas prac chcemy uspokoić wszystkich naszych Autorów i Czytelników. Zgodnie z informacjami pochodzącymi bezpośrednio od MNiSW za publikację w naszym wydawnictwie nadal będą przyznawane punkty. Błędne są informacje, że następuje ogromna zmiana w tym zakresie i wydawnictwa spoza listy nie mogą publikować monografii naukowych. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w tym zakresie traktujemy jako działalność nakierowaną na szkodę dla niewielkich wydawnictw.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z 18.01.2019 r. podkreśla, że:

„Samo wprowadzenie wykazu wydawnictw nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem. Takie monografie również będą mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt. Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane (…) dokładnie tyle samo, ile zostałoby jej przyznane w sytuacji, gdyby została ona opublikowana w wydawnictwie z wykazu MNiSW”.

W związku z powyższym oraz z informacjami jakie otrzymaliśmy, podczas ewaluacji:

Za publikację monografii naukowej w naszym wydawnictwie podczas ewaluacji będzie przysługiwało – 20 pkt MNiSW

Za publikację rozdziału w monografii naukowej w naszym wydawnictwie będzie przysługiwało – 5 pkt MNiSW

Czyli dokładnie tyle samo ile do tej pory.

Publikowane u nas monografie będą mogły być zaliczane do dorobku na dotychczasowych zasadach. Pragniemy zapewnić wszystkich Autorów, że będziecie Państwo mogli nadal zgłaszać nasze publikacje do swoich osiągnięć.

Mamy nadzieję, że niniejsze oświadczenie przyczyni się do rozjaśnienia sytuacji w niniejszym zakresie i pozwoli nam nadal podejmować wspólne działania publikacyjne.

Zapraszamy do zgłaszania swoich publikacji i wspólnego działania na rzecz dobra nauki!

Z naukowymi pozdrowieniami,

Wydawnictwo Think & Make

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*