Nabór do monografii „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”

tm/ 8 lutego, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”. 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Wcześniej, 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się negocjacje przy Okrągłym Stole. Wszystkie powyższe wydarzenia mające charakter wolnościowy stanowiły asumpt do rozwoju wolnej, niezależnej i nowoczesnej Polski. 30 lat wolności to doskonały czas do dokonania naukowych

Read More

Oświadczenie Wydawnictwa Think & Make w sprawie punktacji monografii naukowych

tm/ 23 stycznia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Najważniejsze tezy oświadczenia: – Publikacje w naszym wydawnictwie będą mogły być zaliczane do osiągnięć naukowych, – Na nowych zasadach za publikację rozdziału w naszych monografiach naukowych otrzymacie Państwo (minimum): 5 pkt. (za rozdział) oraz 20 pkt (za monografię), – Publikacja w naszym wydawnictwie może być zgłoszona do ewaluacji na dotychczasowych zasadach, – Urzeczywistniamy  standardy Committee on Publication Ethics (COPE).  

Read More

Nabór do monografii: „Aksjologia w państwie i prawie”

tm/ 10 grudnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Aksjologia w państwie i prawie”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, ustrojowych, aksjologicznych z zakresu funkcjonowania wartości w państwie i prawie. Chcemy zwrócić uwagę na problematykę jaką jest odwoływanie się do systemów pozanormatywnych, w szczególności hierarchii różnych wartości, systemów moralnych, kolizji różnych idei, które zdarzają się w państwie.

Read More

Nabór do monografii naukowej: „Między prawem a polityką”

tm/ 10 września, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Między prawem a polityką”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, politologicznych, filozoficznych, socjologicznych i aksjologicznych z zakresu relacji pomiędzy dziedzinami prawa i polityki. Chcemy zwrócić uwagę na problem jakim jest działanie organów państwowych i prywatnych w niniejszym obszarze. Głównym pytaniem badawczym jakie chcemy sobie zadać jest to, kiedy

Read More

IP in the Creative Sector

tm/ 22 czerwca, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago – Kent College School of Law mają przyjemność zaprosić Państwa do Uczestnictwa w Letniej Szkole Prawa Własności Intelektualnej „IP in the Creative Sector”. Projekt odbędzie się w dniach 27 – 30 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 4 dni intensywnych wykładów i zajęć praktycznych wysłuchamy prelekcji wygłoszonych  przez najlepszych specjalistów

Read More

Nabór do monografii naukowej: Nowe standardy w ochronie danych osobowych

tm/ 9 maja, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Nowe standardy w ochronie danych osobowych”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie ochrony danych osobowych oraz zmieniających się w tym kontekście standardów i rozwiązań prawnych. Determinantem powstania tej publikacji jest oczywiście wprowadzenie przepisów osławionego już RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzi w życie 25 maja 2018 oraz przepisów implementujących

Read More

Książka – poradnik: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

tm/ 12 kwietnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu poradnika skierowanego dla wszystkich początkujących przedsiębiorców oraz osób, które chciałyby założyć działalność gospodarczą. Przygotowujemy książkę – poradnik pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Celem tej publikacji ma być praktyczne przekazanie wiedzy dla wszystkich osób, które zastanawiają się nad założeniem działalności gospodarczej albo już ją prowadzą. Książka nie będzie monografią naukową – lecz praktycznym kompendium wiedzy,

Read More

Nabór do monografii naukowej: Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze

tm/ 3 kwietnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”. W naszej nowej monografii chcemy dokonać analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów międzynarodowych (m.in. ETPC, MTS, MTK), sądów wojskowych, które wpłynęło na rzeczywistość – zarówno normatywną, jak i poza normatywną. Nie jest nowym zjawiskiem fakt, że orzecznictwo sądów w znaczący sposób

Read More

Nabór do monografii naukowej: Prawa człowieka i ich ochrona

tm/ 2 marca, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Prawa człowieka i ich ochrona.  Księga rocznicowa z okazji 70 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. 10 grudnia 1948 roku – prawie 70 lat temu, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. Deklaracja składa się z Preambuły

Read More

INTENSYWNY KURS LEGAL ENGLISH

tm/ 1 marca, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw wciąż zmieniającemu się światu oraz powszechnej globalizacji, także na rynkach prawniczych, ze względu na otrzymywane informacje o potrzebie ciągłego kształcenia także w zakresie języka specjalistycznego chcemy zainteresować Państwa możliwością wzięcia udziału w intensywnym kursie „Legal english”.  Będzie on miał za zadanie wyposażyć kursanta w takie kompetencje językowe, aby mógł on wziąć udział w międzynarodowych konferencjach z

Read More