Promocja!

Aksjologia w państwie i prawie. Tom I: Zagadnienia teoretyczne oraz publiczno-prawne

119,00  89,00 

Opis

Aksjologia w państwie i prawie. Tom I: Zagadnienia teoretyczne oraz publiczno-prawne

Redakcja naukowa
Kamil Stępniak

Autorzy
K. Adydan, A. Bidas, A. Body, Ł. Brzezowski, M. Brzezowski, M. Chojnacki, M. Długosz, A. Doroszuk, K. Gasiński, K. Gozdek, J. Grzebielucha, Z. Juszczyk, K. Kędziera, M. Konopka, S. Korus, A. Kotasińska, B. Kuźniarowska, A. Michalczewski, E. Piórecka, M. Przychodzki, B. Rozczyński, K. Sułkowski, R. Świergiel, M. Wojcieszek

ss. 402

Aksjologia w państwie oraz prawodawstwie jest jednym z kluczowych determinantów funkcjonowania każdego organizmu społecznego. Począwszy od stworzenia (i przestrzegania) umowy społecznej jaką jest Konstytucja, poprzez ustrój egzekutywy i jej działalność, aż do sądownictwa. Wartości i odwołania do nich emanują z właściwie wszystkich aktów normatywnych, które przecież są działalnością wytwórczą legislatywy. Nie dziwi zatem fakt, że aksjologia ma tak ogromny wpływ na funkcjonowanie całego państwa. Każda instytucja państwowa jest obowiązana działać w granicach i na podstawie prawa (por. art. 7 Konstytucji RP). Tę zasadę legalizmu jednak należałoby odnieść także do pewnych wartości pozaprawnych. Każdy akt normatywny bowiem oprócz swojego charakteru generalnego i abstrakcyjnego bytuje także w rzeczywistości pozanormatywnej. Emanacją takiego stanu rzeczy niewątpliwie jest chociażby odwoływanie się do klauzul generalnych przez prawodawcę, czy też gradacja norm i zasad prawa oraz sposoby zastosowania norm kolizyjnych.

Tom I dotyka w swojej materii teorii oraz filozofii aksjologii i prawa, a także zagadnień publiczno-prawnych. W prezentowanej monografii czytelnik odnajdzie deliberację na temat genezy występowania aksjologii w prawie, konstytucyjnej eksplikacji wartości, prawa ustrojowego, a także bytowania zagadnień aksjologicznych w prawie publicznym.