CYFROWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

39,00 

Brak w magazynie

Opis

Monografia naukowa pt. CYFROWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Opracowanie zbiorowe
A. Bajer, M.B. Dzięcielski, J. Frączek-Broda, J. Maciejewski, B. Mycyk, I. Skowronek
ss. 130

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana inaczej cyfrową rewolucją przemysłową zmienia model biznesowego i społecznego działania całych gałęzi gospodarki. Pojęcie to odnosi się do przetwarzania technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyberfizycznych, Internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. Proces transformacji w czwartej rewolucji przemysłowej zakłada, że na każdym etapie produkcji, począwszy od fazy projektowej, poprzez produkcję i serwisowanie niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych technologii informatycznych i automatyzacji. Cyfryzacja stwarza możliwość lepszego wdrażania nowych systemów pozwalających na lepsze powiązanie świata fizycznego ze światem wirtualnym. To umożliwia zbieranie danych, przetwarzanie ich i wykorzystywanie w procesie zarządzania. Przyszłość obszarów modernizowanych zależeć będzie od stopnia integralności ludzi, baz danych oraz inteligentnych maszyn i urządzeń. Warte zauważenia jest, że w Europie mamy do czynienia z inicjatywą Industry 4.0, w USA – ze Smart manufacturing, w Chinach – z Made in China 2025. Każda z nich jednak opiera się na fundamencie czwartej, cyfrowej rewolucji przemysłowej. Recenzowana monografia naukowa, którą trzymacie Państwo w rękach to dzieło, w którym poruszone są ważne aspekty przeprowadzanej rewolucji przemysłowej. Autorzy pochodzący z ośrodków akademickich na terenie całego kraju pochylili się nad szczególnymi aspektami wprowadzanych zmian w ramach Industry 4.0. Ich praca stanowi spójne tematycznie dzieło, które nie tylko pozwala przyjrzeć się tematowi rewolucji cyfrowej, ale poznać jej założenia w poszczególnych obszarach życia społecznego.

Spis treści

Nowe kierunki rozwoju VR, VI i AI – ujęcie antropologiczne
(Joanna Frączek-Brodastr. 4

Bitcoin – zasady opodatkowania wirtualnej waluty
(Iwona Skowronekstr. 23

Zjawisko konkurencji i kooperacji między bankami a startupami z branży Fin Tech jako praktyczny przykład cyfrowej rewolucji przemysłowej (Mateusz Benedykt Dzięcielski)  str. 39

Estetyka kodu źródłowego programów komputerowych. Wymiar estetyczny w ujęciu hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera
(Anna Bajer) str. 61

Analiza ekonomiczna i prawna tzw. opłat reprograficznych jako instrumentu rekompensaty strat autorów i wydawców związanych
z cyfrową rewolucją przemysłową (Jędrzej Maciejewskistr. 84

Problem wyodrębnienia artefaktu gry cyfrowej – metodologia opisu przykładów medium elektronicznej rozrywki
(Bartłomiej Mycykstr. 107