Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora

59,00 

Kategoria:

Opis

 

Opracowanie zbiorowe

Prowadzenie działalności gospodarczej musi wiązać się z podejmowaniem efektywnych działań na rzecz optymalizacji kosztów i zysków. Zawiłość przepisów oraz wielość możliwości ich interpretacji stanowi problem nie tylko dla przedsiębiorców, ale tak-że dla profesjonalnych pełnomocników, a nawet dla organów państwowych. Z postulatem ograniczenia zawiłości prawa gospodarczego oraz podatkowego spotykamy się od lat. Niestety żadnemu rządowi nie udało się ograniczyć mnogości przepisów dotyczących przedsiębiorców w sposób skuteczny. Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników biurokratyzacji. O ile w ostatnich latach ta tendencja wydaje się być przełamywaną, to trudno wciąż mówić w naszym kraju o rewolucji cyfrowej.
Recenzowana monografia naukowa pt. ,,Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora”, to odpowiedź środowiska naukowego na potrzeby rozwiązania praktycznych problemów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zamysłem twórców niniejszej książki było zebranie najważniejszych problemów faktycznych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy i inwestorzy.