Europa dwóch prędkości

0,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Pobierz publikację Europa Dwóch Prędkości

Opracowanie zbiorowe
M. Ambrożek, K. Arciszewska, B. Berbeć, D. Bobak, A. Borowska,
D. Byrska, K. Chojecka, J. Dąbek, A. Drozdek, A. Jędrulok, T. Kasprzak, A. Kasprzyk, P. Kuczkowska, M. Lisewski, D. Liszkowska, P. Mroczkowski, A. Piekut, J. Sikora, D. Skoczylas, A. Sokołowski, S. Sefaniak, K. Stępniak, K. Stolarek, M. Wasiel, M. Winczura
ss. 500

Unia Europejska nieuchronnie musi przejść zmiany, które doprowadzą do zwiększenia efektywności istnienia Wspólnoty oraz przesądzą o jej dalszym bycie. Obecny kryzys ekonomiczny, tożsamościowy, a także moralny doprowadził do sytuacji, w której ciężko mówić jest o jednolitym udziale państw członkowskich w tworzeniu UE. Światowi przywódcy wciąż szukają możliwości, które przywrócą instytucje unijne do lat świetności. Wydaje się jednak, że będzie to cięższe niż dotychczas. W rządach poszczególnych państw swoje miejsce znajduje coraz większa ilość populistów i nacjonalistów, którzy pod przykryciem ochrony interesów państwowych chcą większej autonomii dla swoich krajów. Taka retoryka spotyka się z uznaniem części społeczeństwa. W rezultacie sama idea UE, która miała dążyć do coraz większej integracji i podejmowania współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach została zagrożona. Pomysł powstania Europy dwóch prędkości był odpowiedzią na zróżnicowanie zapotrzebowania stopnia integracji ze strony krajów członkowskich. Europejscy liderzy widzą konieczność oraz sens dążenia do zacieśniania współpracy w obszarze Wspólnoty, co ma doprowadzić nie tylko do zwiększenia efektywności podejmowanych działań, ale także ma ochronić państwa członkowskie przed perturbacjami związanymi z pogłębiającym się kryzysem – zarówno materialnym, jak i niematerialnym.
            Monografia naukowa, pt. Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyszłość Europy. Zarówno z perspektywy polskiej, jak i ogólnoświatowej. Autorzy – przedstawiciele doktryny prawniczej oraz politolodzy, socjolodzy i eksperci z wielu dziedzin dokonali na potrzeby niniejszego opracowania kompleksowej analizy zjawiska Europy dwóch prędkości. W poszczególnych rozdziałach odnoszą się oni do różnych aspektów funkcjonowania UE i jednocześnie zagrożeń i szans jakie ze sobą niesie dalsza integracja.
Stan prawny przyjęty w publikacji na dzień 1.06.2017 r.

Pobierz publikację Europa Dwóch Prędkości