Promocja!

Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?

89,00  71,00 

Opis

Monografia naukowa pt. Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?

ss. 282

Autorzy

M. Długosz, I. Domagała, M. Domagała, M. Gajda, K. Gasiński, J. Gołąb, A. Gorczyca, A. Górski, P. Kozioł, A. Lorek, A. Michalczewski, P. Mroczkowski, N. Musiał, A. Rudnytska, P. Omiotek, C. Strojny, N. Yurkov

Rok 2019 jest niewątpliwie rokiem rocznic. W tym także tych dotyczących działalności naszego kraju na arenie międzynarodowej. W bieżącym roku świętujemy 15-lecie Polski w Unii Europejskiej, 20-lecie w NATO, ale także 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej. Działalność Polski na arenie międzynarodowej można oceniać przez wielorakie, zobiektywizowane, bądź nie kryteria. W zakresie dyskursu publicznego w niniejszej kwestii słyszymy heterogeniczne argumenty mające na celu konfirmację lub falsyfikację z góry obranej tezy. W związku z powyższym, celem niniejszej monografii jest neutralizacja dyskusji dotyczącej funkcjonowania Polski na arenie międzynarodowej. Intencją przedmiotowej publikacji jest podjęcie refleksji opartej na rzetelnej dyskusji naukowej dotyczącej spraw zagranicznych z udziałem Polski.

Niniejsza publikacja ma nie tylko charakter deskryptywny. Autorzy w badanych obszarach postawili szereg celnych wniosków o charakterze postulatywnym. W związku z powyższym mamy nadzieję, że monografia pt. „Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?” przyczyni się do progresu myśli naukowej w obszarze bytowania naszego kraju w różnych organizacjach międzynarodowych. Mamy przeświadczenie, że przez tak dokonaną operacjonalizację problemu badawczego publikacja zyska także wymiar praktyczny, zaś poruszane zagadnienia o charakterze teoretycznym będą dobrą podstawą do podjęcia dalszych refleksji w niniejszym temacie.