Nabór do monografii naukowej: “Między prawem a polityką”

Tm/ 10 września, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Między prawem a polityką”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, politologicznych, filozoficznych, socjologicznych i aksjologicznych z zakresu relacji pomiędzy dziedzinami prawa i polityki. Chcemy zwrócić uwagę na problem jakim jest działanie organów państwowych i prywatnych w niniejszym obszarze. Głównym pytaniem badawczym jakie chcemy sobie zadać jest to, kiedy

Read More