Nabór do monografii: „Aksjologia w państwie i prawie”

Tm/ 10 grudnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Aksjologia w państwie i prawie”. Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, ustrojowych, aksjologicznych z zakresu funkcjonowania wartości w państwie i prawie. Chcemy zwrócić uwagę na problematykę jaką jest odwoływanie się do systemów pozanormatywnych, w szczególności hierarchii różnych wartości, systemów moralnych, kolizji różnych idei, które zdarzają się w państwie.

Read More