Oświadczenie Wydawnictwa Think & Make w sprawie punktacji monografii naukowych

Tm/ 23 stycznia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Najważniejsze tezy oświadczenia: – Publikacje w naszym wydawnictwie będą mogły być zaliczane do osiągnięć naukowych, – Na nowych zasadach za publikację rozdziału w naszych monografiach naukowych otrzymacie Państwo (minimum): 5 pkt. (za rozdział) oraz 20 pkt (za monografię), – Publikacja w naszym wydawnictwie może być zgłoszona do ewaluacji na dotychczasowych zasadach, – Urzeczywistniamy  standardy Committee on Publication Ethics (COPE).  

Read More