Nabór do monografii „Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności” pod red. dr Patrycji Staniszewskiej-Pobikrowskiej

Tm/ 13 grudnia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Współoddziaływanie na siebie religii, prawa i moralności jest czymś naturalnym w państwie zróżnicowanym światopoglądowo. Dlatego też tak ważne pozostaje określenie granic pomiędzy możliwością wpływania tych sfer na siebie. Podjęcie naukowego dyskursu o omnipotencji państwa dotyczącej wpływania na sferę moralności, a z drugiej strony kształtowania legislacji w oparciu o nurty narzucane przez kościoły i związki wyznaniowe posiada nie tylko doniosłość teoretyczną,

Read More