Indywidualne konsultacje – pisanie pracy naukowej

Tm/ 27 marca, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Państwo,w związku z prośbami, które do nas napływają, chcielibyśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Państwa. Dlatego też postanowiliśmy uruchomić indywidualną możliwość konsultacji założeń prac licencjackich/  magisterskich/ doktorskich/ monograficznych oraz artykułów naukowych z naszym ekspertem. Na czym polega konsultacja? – Weryfikacja planu pracy. – Możliwość weryfikacji poprawności metodologicznej (sformułowanie problemu badawczego, głównego pytania badawczego, pytań pomocniczych, tez i hipotez, przyjętych paradygmatów). –

Read More

Nabór do monografii naukowej: „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym” pod red. dr Anny Rej-Kietla

Tm/ 26 marca, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi korzystającemu z tego typu usług szczególnego bezpieczeństwa. Ten obowiązek można traktować bardzo wielowymiarowo: począwszy od bezpieczeństwa faktycznego, poprzez bezpieczeństwo danych medycznych, czy też szerzej – osobowych, aż do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Czym jest podmiot leczniczy i jakie ciążą na nim obowiązki; jakie prawa (ale i obowiązki) posiada pacjent; oraz jakie istnieją

Read More