Kurs: Prawo IT i umowy wdrożeniowe

Tm/ 26 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs on-line pt. Prawo IT i umowy wdrożeniowe. Odbędzie się on we środę 2 czerwca 2021 r. będzie prowadzony przez specjalistę z zakresu prawa nowych technologii, radcę prawnego Karola Kozieła. Kiedy odbędzie się kurs?Środa – 2.06.2021 w godz. 19:00-21:30. O czym będzie mowa?W związku z koniecznością informatyzacji swoich usług, rozwojem sprzedaży online oraz koniecznością wdrażania coraz to

Read More

Kurs: Odpowiedzialność karna za błąd medyczny

Tm/ 25 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Odpowiedzialność karna za błąd medyczny”. Jest to wydarzenie, które przygotuje słuchaczy do praktycznego postępowania w sprawach karnych w zakresie odpowiedzialności za błąd medyczny. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę prawa karnego dr. Arkadiusza Tomczyka. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności. Kiedy odbędzie się

Read More

Kurs: Metodyka tworzenia opinii prawnych

Tm/ 24 maja, 2021/ Kursy

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Metodyka tworzenia opinii prawnych”. Jest to wydarzenie, które przygotuje słuchaczy do praktycznego tworzenia opinii prawnych. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez radcę prawnego – Dr. Michała Koszowskiego. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności. Kiedy odbędzie się kurs?Piątek – 28.05.2021 w godz. 19:00-21:30. O czym

Read More

Kurs: Grant na badania: Miniatura – jak zdobyć?

Tm/ 21 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Kurs: Grant na badania: Miniatura – jak zdobyć?”. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę konstruowania wniosków do NCN oraz kierownika projektów dr. Piotra Alexandrowicza. Kurs pozwala nabyć praktyczne umiejętności zapoznania się z możliwością otrzymania finansowania badań oraz metodyki składania wniosku o grant Miniatura z NCN. Kiedy odbędzie się kurs?Środa

Read More

Kurs: Cyberprzestępstwa – aspekty prawnokarne

Tm/ 20 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Cyberprzestępstwa – aspekty prawnokarne”. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 czerwca – online (MS Teams) i będą przeprowadzone przez karnistę, doktora nauk prawnych Arkadiusza Tomczyka. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności. Kiedy odbędzie się kurs?Poniedziałek – 7.06.2021 w godz. 18:30-21:30. O czym będzie mowa?– Definicja cyberprzestępczości;– Analiza wybranych

Read More

Kurs: Metodyka prowadzenia badań w pracy naukowej

Tm/ 14 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na kurs: Metodyka prowadzenia badań w pracy naukowej. Warsztaty odbędą się 31.05.2021 o godz. 18:30. Kiedy odbędą się warsztaty?Poniedziałek – 31.05.2021 w godz. 18:30-21:30. O czym będzie mowa?– Problemy badawcze (główne i szczegółowe) oraz ich formułowanie,– Pytania badawcze,– Metodologia ogólna i szczegółowa nauk,– Zmienne zależne i niezależne w badaniach naukowych,– Budowa teorii indukcyjnych i dedukcyjnych,– Rodzaje badań,– Metody, techniki

Read More

Kurs: Praktyka powództwa windykacyjnego

Tm/ 13 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Praktyka powództwa windykacyjnego”, który będzie prowadzony przez adwokat dr Annę Kanarek-Równicką. Kiedy odbędzie się kurs?Wtorek – 1.06.2021 w godz. 18-21. O czym będzie mowa?– Ochrona własności– Istota roszczenia windykacyjnego– Roszczenie windykacyjne a roszczenie posesoryjne – Przedmiot roszczenia windykacyjnego – Legitymacja czynna i bierna powództwa windykacyjnego – Treść pozwu w sprawie z powództwa windykacyjnego– Zarzuty

Read More

Warsztaty redagowania umów cywilnoprawnych

Tm/ 12 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Warsztaty redagowania umów cywilnoprawnych”. Niniejsze wydarzenie jest praktycznym ujęciem problematyki redagowania umów na gruncie prawa cywilnego ze wskazaniem najważniejszych elementów orzeczniczych i aplikacyjnych. Kiedy odbędzie się kurs?Piątek – 21.05.2021 w godz. 18-21. O czym będzie mowa?– Wprowadzenie: umowa jako wyraz woli stron– Forma i elementy konstrukcji umowy– Podstawowe klauzule umowne– Najczęstsze błędy przy sporządzaniu

Read More

Kurs: metodyka redagowania pozwu o rozwód

Tm/ 11 maja, 2021/ Kursy, Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Metodyka redagowania pozwu o rozwód”. To wydarzenie wskaże kursantom metodykę skutecznego redagowania pozwu o rozwód wraz z niezbędnym orzecznictwem, które może być wykorzystane na korzyść Państwa klienta. Kiedy odbędzie się kurs?Wtorek – 25.05.2021 w godz. 18:30-21:30. O czym będzie mowa?– przesłanki rozwiązania małżeństwa przez rozwód– wymogi formalne pozwu o rozwód– dodatkowe wnioski w pozwie

Read More

Kurs: Wdrażanie LegalTech w pracy kancelarii

Tm/ 10 maja, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Wdrażanie LegalTech w pracy kancelarii”. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę prawa nowych technologii – radcę prawnego Karola Kozieła. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności w tym bardzo innowacyjnym obszarze działalności kancelarii prawnych. Kiedy odbędzie się kurs?Poniedziałek – 24.05.2021 w godz. 18:30-21:30. O

Read More