Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19

Tm/ 9 lipca, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do publikacji swoich tekstów i analiz w wyjątkowej publikacji naukowej pt. „Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19” pod red. dr. Adama Drozdka. Problematyka związana z prawem podatkowym to jeden z najdonioślejszych problemów związanych z koronawirusem. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić wszystkich Autorów do podzielenia się refleksją naukową na niniejszy temat.

W monografii chcemy poruszyć aspekty związane z prawem finansowym jego działami, w szczególności z prawem podatkowym, dewizowym, celnym oraz bankowym w czasach COVID. Oprócz zagadnień prawnych, chcemy aby publikacja była kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat obciążeń publiczno-prawnych oraz mechanizmów finansowych i podatkowych, które dotyczą obywateli. Dlatego też do publikacji zapraszamy nie tylko prawników, ale także finansistów, osoby zajmujące się księgowością, doradców podatkowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką systemu prawa finansowego. Publikacja zostanie wydana pod redakcją naukową dra Adama Drozdka.

W monografii będziemy chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące działów:

– prawo finansowe,

– prawo podatkowe materialne i procesowe,

– prawo celne,

– prawo dewizowe,

– publiczne prawo bankowe,

– międzynarodowe prawo finansowe,

– postępowanie karno-skarbowe.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego i podatkowego w czasach COVID.

Redaktor naukowy:
Dr Adam Drozdek – doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki – adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; agent celny; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ceniony specjalista w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa celnego, podatków pośrednich (podatku VAT oraz podatku akcyzowego), prawa karno-skarbowego oraz ekspertyz sporządzanych na zlecenie instytucji państwowych i samorządowych.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 26 lipca 2020 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 23 sierpnia 2020 r. Planowo monografia ukaże się w październiku 2020 r.

W razie potrzeby po pozytywnej recenzji będzie istniała możliwość uzyskania zaświadczeniu o przyjęciu do druku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*