Komitet Naukowy

Przewodniczący komitetu
Dr Kamil Stępniak

Członkowie komitetu

Dr Adam Drozdek
Dr Anna Kanarek-Równicka
Dr Arkadiusz Tomczyk
Dr Agnieszka Wojcieszak

Komitet Naukowy jest odpowiedzialny za kształtowanie wektorów naukowych działalności Instytutu, a także za udzielanie głosu opiniodawczego oraz konsultacyjnego w działalności naukowej, konferencyjnej oraz publikacyjnej.