Konferencja: Prawo a polityka – agenda

Tm/ 26 maja, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Panel I: Egzemplifikacja działalności na styku prawa i polityki

9:00-9:15

Wpływ polityki na regulacje prawne dotyczące kształtowania ustroju rolnego w Polsce

Dr Małgorzata Szymańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

9:15-9:30

Między prawem a polityką planowania przestrzeni

Mgr Tymoteusz Mądry (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020)

9:30-9:45

Polityczny wpływ na modelowanie bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście prawa do posiadania broni

Mgr Stanisław Ludwikowski (Uniwersytet Rzeszowski)

9:45-10:00

Polityka podatkowa a prawo podatkowe – próba systematyzacji

Mgr Wiktor Podsiadło (Uniwersytet Jagielloński)

10:00-10:15

Dyskusja oraz przerwa

Panel II: Zagadnienia teoretyczno-prawne oraz ustrojowe

10:15-10:30

Ogólne zasady prawa jako zabezpieczenie przed upolitycznianiem prawa

Mgr Mateusz Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)

10:30-10:45

Idea dobra wspólnego w nauczaniu Benedykta XVI

Tomasz Baran (Uniwersytet Wrocławski)

10:45-11:00

Czy trójpodział władzy ma jeszcze znaczenie? – analiza prawna pod względem przemian społecznych XXI wieku

Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)

11:00-11:15

Wpływ trójpodziału władzy na politykę zagraniczną na przykładzie USA i Polski

Michał Setlak (Uniwersytet Rzeszowski)

11:15-11:30

Problematyka władzy wykonawczej w UE. Studium przypadku: mechanizm Spitzenkandidaten

Mgr Klaudia Kudławiec (Uniwersytetu Jagiellońskiego)

11:30-11:45

Dyskusja oraz przerwa

Panel III: Prawo konstytucyjne cz. I

11:45-12:00

Granice wolności słowa w agitacji politycznej w świetle obserwowanego wzrostu popularności europejskich partii nacjonalistycznych

Maciej Grześkowiak (Uniwersytet Warszawski)

12:00-12:15

Jurydyzacja życia – diagnoza i debata

Paweł Zioło (Uniwersytet Jagielloński)

12:15-12:30

Analiza prawna oświadczenia majątkowego składanego przez Posłów i Senatorów w Polsce

Paulina Prawdzik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

12:30-12:45

Partycypacja obywatelska na sejmowym etapie tworzenia prawa

Mgr Wioleta Wasil–Rusecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

12:45-13:00

Znaczenie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście prowadzenia działań antydyskryminacyjnych na rzecz kobiet

Aleksandra Lechowicz-Sołtys (Uniwersytet Rzeszowski)

13:00-13:15

Zakaz wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy w świetle konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa

Mgr Marcin Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)

13:15-13:30

Dyskusja oraz przerwa

Panel IV: Prawo konstytucyjne cz. II

13:30-13:45

Systemy wyborcze i partyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej – przyczynek do badań

Mgr Artur Lorek (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu)

13:45-14:00

(Bez)prawne wybory

Aneta Matusik (Uniwersytet Śląski)

14:00-14:15

„…podlegają tylko Konstytucji i ustawom”, czyli czemu? Kilka słów o myśleniu sędziowskim i roli polityki w procesie orzekania

Mateusz Stańczyk (Uniwersytet Warszawski)

14:15-14:30

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Kompetencje, status, wybór

Mgr Marcin Brzezowski (Uniwersytet Łódzki)

14:30-14:45

Dyskusja oraz przerwa

Panel V: Prawo i polityka w obliczu COVID-19

14:45-15:00

E-dyplomacja w czasach pandemii

Mgr Sylwia Głuch (Uniwersytet Warszawski)

15:00-15:15

Porównanie reakcji państw w obliczu pandemii koronawirusa

Mgr Dominik Łężak (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

15:15-15:30

Nakładanie sankcji administracyjnych, a COVID-19 i prawa człowieka

Natalia Majewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15:30-15:45

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w związku z COVID-19

Maciej Leśniewski (Uniwersytet w Białymstoku)

15:45-16:00

Rywalizacja w czasach zarazy. Wpływ pandemii COVID-19 na politykę i prawo konkurencji

Filip Lubiński (Szkoła Główna Handlowe w Warszawie)

16:00-16:15

Dyskusja oraz przerwa

Panel VI: Prawo i polityka – zagadnienia szczegółowe

16:15-16:30

Ochrona inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki

Dominika Pietkun (Uniwersytet Warszawski)

16:30-16:45

Dyskryminacja ze względu na wiek w pracy – analiza prawna

Mgr Karolina Czapska-Małecka (Uniwersytet Warszawski)

16:45-17:00

Analiza zmian wprowadzonych przez ustawę National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 dla krajowych ram prawnych regulujących wojskowe cyberoperacje USA

Mgr Wojciech Cendrowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

17:00-17:15

Kredyty z elementem waluty obcej – dylematy prawne, społeczno-gospodarcze i polityczne

Mgr Adrian Zbrojewski (Uniwersytet Łódzki)

17:15

Dyskusja oraz zakończenie konferencji

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*