Konferencja: Prawo a polityka. Ustrojowy i społeczny wymiar funkcjonowania państwa

Tm/ 14 maja, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Prawo a polityka. Ustrojowy i społeczny wymiar funkcjonowania państwa”. Chcemy skłonić młodych naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami funkcjonowania zagadnień na styku prawa i polityki. Uważamy, że analiza w tym względzie może być nie tylko ciekawa teorio-poznawczo, ale także może nieść za sobą głębokie znaczenie praktyczne, w szczególności w czasach kryzysu autorytetów demokratycznych oraz funkcjonowania organów legislacyjnych.

Ze względów sanitarnych konferencja odbędzie się w trybie online za pomocą platformy MS Teams. Konferencja zostanie przeprowadzona 29 maja 2020 w godz. 9-16. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat imienny (online – wraz z wdrożonym systemem weryfikacji) a także w razie potrzeby certyfikat w formie papierowej (wysłany pocztą po ustaniu zagrożenia epidemicznego).

Nabór abstraktów trwa do czwartku 21.05.2020 do końca dnia.

Wśród wyróżnionych tematów chcielibyśmy w szczególności zwrócić uwagę na:

 • Wpływ interesów społecznych na stanowienie prawa,
 • stanowienie prawa w czasie COVID-19,
 • ograniczenia praw człowieka,
 • wpływ stanowionego prawa na funkcjonowanie społeczeństwa,
 • standardy wolnych wyborów,
 • prawo parlamentarne,
 • sprawy ustrojowe,
 • trójpodział władzy,
 • koncepcje równoważenia się władz,
 • wartości etyczne w prawie i polityce,
 • prawo jako narzędzie polityki państwa,
 • realizacja standardów demokratycznego państwa prawnego,
 • ochrona praw człowieka w zakresie prawa stanowionego przez polityków,
 • procesy standaryzacji prawa,
 • wdrażanie i propagowania idei dobra wspólnego,
 • odpowiedzialność władzy publicznej (także polityków) za podejmowane działanie,
 • prowadzenie polityki jako proces zarządzania państwem,
 • relacje prawno-konstytucyjne pomiędzy prawem a polityką,
 • współdziałanie prawa i polityki w organach państwowych.

Podane tematy są wyłącznie przykładowymi i jesteśmy otwarci również na poruszenie innych zagadnień.

Zainteresowanych prelegentów zapraszamy do zgłoszenia swojego abstraktu do czwartku 21.05.2020 do końca dnia. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł/ stopień zawodowy/ naukowy tytuł wystąpienia, afiliacje, abstrakt do 1200 znaków ze spacjami.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem:
kontakt@think-make.pl

Udział w konferencji można zaliczyć do swojego dorobku naukowego co pozwoli na ubieganie się o stypendia i świadczenia pomimo trwającego chwilowo zawieszenia funkcjonowania uczelni.

Koszt udziału w konferencji to 99 zł.
Płatne dopiero po merytorycznej kwalifikacji kandydata do wystąpienia. Kwalifikacja nastąpić powinna 22 maja do końca dnia.

Możliwe jest samo wystąpienie (widzimy się za pomocą kamer internetowych) lub także wystąpienie wraz z prezentacją multimedialną.

Udział bierny jest bezpłatny – konferencja będzie transmitowana na facebooku wydawnictwa.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*