Konferencja: Społeczne i prawne aspekty COVID-19

Tm/ 15 kwietnia, 2020/ Uncategorized/ 2 comments

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Społeczne i prawne aspekty COVID-19”. Tworzymy platformę wymiany myśli dla naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami panującej pandemii COVID-19. Uważamy, że analiza w tym względzie może być nie tylko ciekawa teorio-poznawczo, ale także może nieść za sobą głębokie znaczenie praktyczne.

Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem: https://tiny.pl/7q8m4 zachęcamy do jej śledzenia oraz udostępnienia Państwa odbiorcom.

Zakres tematyczny konferencji jest bardzo obszerny. Jednakże na szczególną uwagę zasługuje panel ekspercki (w godz. 9-10:30), podczas którego znamienite autorytety wypowiedzią się na temat tego, jak będzie wyglądała nasza nowa społeczna rzeczywistość. Pani profesor Anna Rakowska-Trela, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Łódzkiego wskaże na problematykę prawa wyborczego w kontekście wyborów prezydenckich oraz głosowania korespondencyjnego. Pan Marek Tatała, ekonomista i Wiceprezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawi niezwykle interesującą prezentację pt. „COVID-19 a rzeczywistość gospodarcza i prawna w Polsce – słaba gotowość, zbyt późne reakcje”. Pan doktor Radek Wasilewski, radca prawny związany z Uniwersytetem Szczecińskim wskaże na zasady udzielania zamówień publicznych w dobie koronawirusa. Dyskusję poprowadzi Kamil Stępniak – laureat plebiscytu Nieprzeciętni 2019, młody przedstawiciel prawników-konstytucjonalistów (Uniwersytet w Białymstoku/ Collegium Humanum w Warszawie).

9:00-10:30 – Rozpoczęcie konferencji oraz panel ekspercki

Panel I – COVID-19 a społeczeństwo

10:35-10:50
Wpływ pandemii na funkcjonowanie społeczeństwa
Mgr Anna Putek (Uniwersytet Jagielloński)

10:50-11:05
Samopoczucie, lęk i agresja Polaków w obliczu pandemii
Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)

11:20-11:35
Jak być obywatelem w domu? Niecodzienność funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w trakcie pandemii
Mgr Klaudia Jankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11:50-12:05
Nauczanie i uczenie się w sytuacji pandemii
Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie); 
Mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska (Polish Academy of Social Sciencies and Humanities)

12:20-12:35
Funkcjonowanie systemu służby zdrowia
Paweł Klich (Uniwersytet Śląski)

12:35-12:50
Popularyzacja telemedycyny w dobie koronawirusa a odpowiedzialność lekarza
Mgr Magdalena Pyrowicz (Uniwersytet Warszawski)

12:50-13:05
Obowiązkowa kwarantanna, przymus pracy, służba – powiązania i wykluczenia
Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)

13:05-13:20
Polski sektor węgla kamiennego w czasach epidemii: aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne
Artur Tyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:20-13:35
 „Infodemia” – przeciwdziałanie dezinformacji dotyczącej COVID-19 w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym
Mgr Szymon Wigienka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

13:35-13:50
Prawne aspekty ochrony działalności rolniczej oraz branży rolno-spożywczej w ramach Covid-19
Dr Małgorzata Szymańska (Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

13:50-14:05
Od kryzysu gospodarczego do lawiny przestępstw? Potrzeba bezpieczeństwa dziś i jutro
Mgr Monika Kulka-Smołkowicz

14:05-14:15
Dyskusja oraz przerwa

Panel II COVID-19 a prawo

14:15-14:30
Konstytucyjne gwarancje w czasie pandemii COVID-19
Paulina Prawdzik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

14:30-14:45
Konstytucyjne prawa obywatela RP w dobie COVID-19 i prawna regulacja ich ograniczenia
Anna Mierzwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14:45-15:00
Prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego oraz jego nieobowiązywania – analiza porównawcza
Mgr Dorota Haponiuk (Uniwersytet w Białymstoku)

15:00-15:15
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wprowadzenie zakazu prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczych w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej epidemii SARS -CoV -2
adw. Joanna Wawrzyniak (Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy)

15:15-15:30
Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie 2020
Mgr Kinga Drewniowska (Uniwersytet Wrocławski)

15:30-15:45
Wybory oraz prawo wyborcze podczas COVID-19 – analiza porównawcza Polski z innymi państwami
Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)

15:45-16:00
Czy aplikacja „Kwarantanna domowa” narusza prawo do prywatności?
Natalia Majewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

16:00-16:15
Bieg terminów w prawie administracyjnym – uwagi na tle art. 15zzr i art. 15zzs ust. 1 pkt 6 specustawy korona wirusowej
Mgr Monika Dudek (Uniwersytet Łódzki)

16:15-16:30
Najem lokali użytkowych w okresie trwania epidemii COVID-19 – analiza prawna
Mgr Daniel Lubowiecki (Uczelnia Łazarskiego)

16:30-16:45
Czy koronawirus może stać się znakiem towarowym?
Mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

16:45-17:00
Kilka uwag na temat przepisów karnych zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Mgr Marcin Brzezowski (Uniwersytet Łódzki)

17:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: kontakt@think-make.pl

Share this Post

2 Comments

  1. Pingback: Prelekcja Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronawirusa...

  2. Gratuluję Państwu podjęcia trudu organizacji konferencja naukowej w tych trudnych czasach oraz uzyskania tak dobrego efektu. Różnorodność i aktualność poruszanej tematyki i poziom organizacji sprawiły, że udział w Państwa konferencji był przyjemnością.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*