Kurs: odpowiedzialność karna i zawodowa za błąd medyczny

Tm/ 2 grudnia, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Odpowiedzialność karna i zawodowa za błąd medyczny”. Jest to wydarzenie, które przygotuje słuchaczy do praktycznego postępowania w sprawach karnych w zakresie odpowiedzialności za błąd medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej medyków. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę prawa karnego dr. Arkadiusza Tomczyka. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności.

Kiedy odbędzie się kurs?
Wtorek – 14.12.2021 w godz. 18:00-21:00.

O czym będzie mowa?

I. Wprowadzenie
1. Problemy natury definicyjnej;
2. Rodzaje błędów medycznych;

II. Odpowiedzialność karna za błąd medyczny
1. Analiza przepisów części szczególnej Kodeksu karnego w kontekście odpowiedzialności za błąd medyczny;
2. „Klauzula dobrego Samarytanina”- ochrona prawna personelu medycznego, czy chaos interpretacyjny?
3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach karnych na gruncie błędów medycznych;

III. Odpowiedzialność zawodowa za błąd medyczny

1. podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej za błąd medyczny przedstawiciela zawodu medycznego;
2. przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności – etapy postępowania, organy postępowania, kary;
3. postępowanie odwoławcze w przedmiocie odpowiedzialności;
4. obrona w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności;

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz. Możesz skorzystać również z poniższego formularza.

Osoba prowadząca:
Dr Arkadiusz Tomczyk. Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor publikacji dotyczących problematyki broni palnej, związanych z nią wykroczeń oraz prawa łowieckiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wśród zainteresowań naukowych wyróżnić można prawo karne materialne, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. We wtorek  (14.12) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*