Kurs online: Prawo medyczne

Tm/ 12 stycznia, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na kurs online (webinar) skierowany do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa medycznego: odpowiedzialności osób wykonujących zawód medyczny, praw pacjenta oraz sporządzania i udostępniania dokumentacji medycznej. Szkolenie pt. „Prawo medyczne” odbędzie się we wtorek 26 stycznia w godz. 18-21. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Wtorek– 26.01.2021 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych podczas to których omówione zostaną w szczegółowy sposób istotne z perspektywy osób wykonujących zawód medycznych, pacjentów jak również prawników kwestie dotyczące:

1) praw pacjenta, zwłaszcza zasad udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom małoletnim, ubezwłasnowolnionym oraz z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni;

2) sporządzania, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej;

3) odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.
Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego (poniżej)

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 19 stycznia 2021 do końca dnia. Liczba miejsc jest ograniczona

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualne dane fakturowe (jeśli dotyczy) prosimy przesyłać na adres: kontakt@think-make.pl Zgłoszenia można dokonać również poprzez poniższy formularz kontaktowy:

  •  

Osoba prowadząca:
Dr Agnieszka Wojcieszak – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz The European Association of Health Law. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i we Wrocławiu. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. We wtorek (26.01) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*