Kurs: Postępowanie w sprawie naruszeń praw pacjenta – kompendium praktyczne

Tm/ 18 listopada, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. Postępowanie w sprawie naruszeń praw pacjenta – kompendium praktyczne. To wydarzenie wskaże kursantom metodykę skutecznego przechodzenia procedury w sprawie naruszeń praw pacjenta – zarówno ze strony poszkodowanego pacjenta, jak i podmiotu medycznego.

Kiedy odbędzie się kurs?
Piątek – 17.12.2021 w godz. 18:30-21:00.

O czym będzie mowa?

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych podczas to, których omówione zostaną w szczegółowy sposób istotne z perspektywy osób wykonujących zawód medycznych, pacjentów jak również prawników kwestie dotyczące:

  • praw pacjenta, zwłaszcza zasad udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom małoletnim, ubezwłasnowolnionym oraz z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni;
  • odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza w kontekście naruszenia praw pacjenta;
  • praktycznego omówienia procedury dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w kursie to 149 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Zgłoś się poprzez formularz:

Osoba prowadząca:
Dr Agnieszka Wojcieszak – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz The European Association of Health Law. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i we Wrocławiu. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. W piątek (17.12) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:30 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*