Kurs: Prawna ochrona zwierząt i odbiór interwencyjny

Tm/ 27 stycznia, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy na certyfikowany i praktyczny kurs online pt. „Prawna ochrona zwierząt i odbiór interwencyjny”. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez prawniczkę, specjalistkę ochrony przyrody Dr Małgorzatę Ewelinę Szymańską. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności.

Kiedy odbędzie się kurs?
Środa – 10.02.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?
Prawna ochrona zwierząt jest ogromnie zróżnicowana i obejmuje obszar wielu gałęzi prawa. Oprócz uregulowań ustawowych, które reglamentują określone zachowania w postaci  ustanowienia systemu nakazów
i zakazów określonych dziedzin stosunków społecznych związanych ze zwierzętami, ochrona zwierząt obejmuje również regulacje pewnych szczegółowych kwestii w drodze przepisów wykonawczych naczelnych organów administracji państwowej albo aktów prawa miejscowego. Dla zapewnienia humanitarnego traktowania zwierząt  prawo przewiduje również rozstrzyganie indywidualnych przypadków w drodze wydawania decyzji administracyjnych.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa  przewidują dwa tryby odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, jeżeli nie jest zachowana zasada humanitarnego ich traktowania. Praktyka pokazuje jednak, że odebranie zwierzęcia właścicielowi jest skomplikowane zarówno dla organów administracji publicznej i sądów, jak i podmiotów, które przeprowadzają określone czynności. Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia związane z prawną ochroną zwierząt oraz odbiorem interwencyjnym zwierząt. Kurs obejmować będzie zagadnienia

  1. Ochrony prawnej zwierząt
  2. Zwierzę jako dobro chronione prawem
  3. Przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.
  4. Podmioty uprawnione do odebrania zwierzęcia
  5. Tryby odebrania zwierzęcia – przed i po wydaniu decyzji administracyjnej
  6. Postępowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia
  7. Dalsze losy czasowo odebranego zwierzęcia

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 99 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz. Możesz skorzystać również z poniższego formularza.

  •  

Na zgłoszenia czekamy do środy 3 lutego 2021 do końca dnia – lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba prowadząca:
Dr Małgorzata Ewelina Szymańska – prawniczka, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół szeroko pojmowanej problematyki prawa rolnego, żywnościowego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnego oraz ruralistyki. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach o międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym charakterze. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. W środę (10.02) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:30 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:30 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*