Kurs: redagowanie skargi do WSA

Tm/ 10 września, 2021/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy wszystkich prawników i studentów prawa na kurs redagowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie pisania skargi do WSA wśród prawników są umiejętnością rzadką i pożądaną.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Piątek– 1.10.2021 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego: warunki formalne i konstrukcja skargi

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Zostanie na nim omówiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako najistotniejsze pismo procesowe strony postępowania. Uwzględnione zostaną wymogi formalne skargi, a także omówiony zostanie sposób jej konstruowania.

Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Przesłanki dopuszczalności skargi
2/ Skutki wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
3/ Cofnięcie skargi
4/ Ochrona tymczasowa jako ważny aspekt prawa do sądu
5/ Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
a/ badanie skargi pod kątem wymagań formalnych
b/ badanie dopuszczalności skargi
c/ badanie zasadności skargi
6/ Merytoryczne rozpoznanie skargi
7/ Rodzaje orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego

Studium przypadku: jak skonstruować zarzuty skargi, aby miały one jak najszerszy zasięg i były możliwie najtrafniejsze.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 139 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.
Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego.

Zgłaszając swój udział wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obsługi udziału w szkoleniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Dane niniejsze będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa zgłoszenia. Po zakończeniu jego realizacji zostaną usunięte.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 24 września 2021 do końca dnia – lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jak to działa?
Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. W piątek (1.10) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*