Kurs: Zamówienia publiczne w 2021 r.

Tm/ 19 listopada, 2020/ Kursy/ 0 comments

Od 1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać nowa ustawa PZP, która niesie ze sobą szereg zmian, które są  istotne dla wykonawców. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną nowe zasady ubiegania się o zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy.  

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na kurs online dotyczący zmian w Prawie Zamówień Publicznych. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez mec. Karola Kozieła – radcę prawnego i praktyka PZP. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, w szczególności w zakresie brania udziału w procedurze udzielenie PZP z perspektywy wykonawcy po Nowym Roku.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Poniedziałek – 30.11.2020 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?

Szkolenie przeznaczone jest dla wykonawców – podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne, a w szczególności  pracowników zajmujących się przygotowaniem ofert oraz odpowiedzialnych za formalną realizację umów udzielonych w wyniku zamówienia.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do nowej ustawy PZP oraz systematyki zamówień (zamówienia bagatelne, krajowe i unijne).
 2. Warunki udziału w zamówieniu publicznym oraz podstawy do wykluczenia wykonawcy.
 3. Zasady sporządzania oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego (analiza ogłoszenia, etap składania dokumentów w toku zamówienia, uzupełnianie dokumentów, udzielenie zamówienia).
 4. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego – zmiany w umowie, zabezpieczenia, odstąpienie od umowy.
 5. Ochrona podwykonawcy.
 6. Procedura odwoławcza przed KIO – badanie rażąco niskiej ceny.
 7. Szczególne zagadnienia związane z nowym PZP:
 8. Tryb podstawowy jako nowy mechanizm zapewnienia elastyczności w toku udzielania zamówień.
 9. Zasady udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawcy przez Zamawiającego.
 10. Zasady ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa w toku zamówień publicznych.

Efektem szkolenia będzie zapoznanie się z procedurą składania ofert oraz udzielenia zamówienia w toku nowego PZP oraz obowiązującymi trybami oraz najważniejszymi zmianami w stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.
Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego (poniżej)

Na zgłoszenia czekamy do środy 25 listopada 2020 do końca dnia – lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 129 zł.

Osoba prowadząca:

KAROL KOZIEŁ – Radca prawny. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych publikowanych m.in. w ramach czasopisma Zamawiający, uczestnik konferencji we wskazanym zakresie.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Audytor wewnętrzny ISO 27001:2014 (bezpieczeństwo informacji). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).

Praktyk zamówień publicznych z perspektywy wykonawcy oraz zamawiającego w zakresie prowadzonej praktyki w kancelarii.

Jak to działa?
Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. W poniedziałek (30.11) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualne dane fakturowe (jeśli dotyczy) prosimy przesyłać na adres: kontakt@think-make.pl Zgłoszenia można dokonać również poprzez poniższy formularz kontaktowy:

 •  
Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*