Monografia: Konstytucjonalizm polski

Tm/ 23 marca, 2021/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do publikacji swoich tekstów i analiz w monografii naukowej pt. „Konstytucjonalizm polski” pod red. dr. Kamila Stępniaka. Chcemy zachęcić Autorów do szerokiego na problematykę polskiego prawa konstytucyjnego. Z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej, oraz dwieście trzydziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zapraszamy do podjęcia refleksji na temat polskiego konstytucjonalizmu w perspektywie: historycznej, współczesnej, prawno-porównawczej oraz w zakresie potencjalnych wniosków i zmian de lege ferenda.

Przykładowe proponowane zagadnienia:
– Historia polskiego konstytucjonalizmu (ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji marcowej oraz Konstytucji 3 maja 1791 r.).
– Współczesny konstytucjonalizm polski – ujęcie problemowe.
– Wykładnia konstytucji oraz sposoby jej dokonywania.
– Prawo wyborcze.
– Ustrój sądów powszechnych oraz zmiany w niniejszym zakresie.
– Trybunał Konstytucyjny oraz jego orzecznictwo.
– Organy państwowe oraz ich funkcjonowanie.
– Funkcjonowanie państwa w okresie pandemii COVID-19.
– Prawa człowieka i ich ochrona.
– Konstytucyjna limitacja praw człowieka i jej warunki.
– Na styku zagadnień teoretyczno-prawnych i filozoficznych we współczesnym konstytucjonalizmie.
– Organy ochrony prawnej.
– Demokracja bezpośrednia i jej funkcjonowanie.
– Przyjęte w Polsce koncepcje demokracji przedstawicielskiej.
– Wpływ europejskiego konstytucjonalizmu i sądownictwa na Konstytucję RP.
– Zagadnienia komparatystyki prawa konstytucyjnego.
– Stany nadzwyczajne.
– Zasady aksjologiczne polskiej konstytucji.
– Władza i jej trójpodział.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów.

Redaktor naukowy:
dr Kamil Stępniak – doktor w dyscyplinie nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Redaktor naukowy pięciu monografii. Autor książek: „Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne” oraz „Propedeutyka cyfryzacji normy prawnej”. Felietonista Dziennika Gazety Prawnej. Redaktor naczelny czasopism popularnonaukowych. Laureat nagrody “Nieprzeciętni 2019” przyznawanej przez Polskie Radio.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 18 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 11 maja 2021 r. Planowo monografia ukaże się w trzecim kwartale 2021 r.

W razie potrzeby po pozytywnej recenzji będzie istniała możliwość uzyskania zaświadczeniu o przyjęciu do druku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz egzemplarz autorski książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*