Monografia: Prawa człowieka w czasie pandemii COVID-19

Tm/ 22 grudnia, 2021/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do publikacji tekstów i analiz w monografii naukowej pt. „Prawa człowieka w czasie pandemii COVID-19. Ewolucja czy degradacja?” pod red. prof. ucz. dr. hab. Błażeja Kmieciaka oraz dr. Kamila Stępniaka. Chcemy zachęcić Autorów do podjęcia refleksji na temat funkcjonowania różnych aspektów praw podstawowych podczas pandemii COVID-19. W szczególności chcemy zwrócić uwagę na przestrzeganie praw człowieka, zasady ich delimitacji, w szczególności w kontekście ochrony zdrowia publicznego, a także ewolucję poszczególnych z nich.

Każdy z Autorów może zgłosić dowolny temat mieszący się w przedmiocie monografii, zwracamy uwagę, że w szczególności chcielibyśmy poruszyć następujące obszary:

– Prawa podstawowe w czasie pandemii COVID-19,
– Ograniczenia praw człowieka oraz metody (prawne i poza prawne) ich delimitacji,
– Ewolucja praw człowieka,
– Źródła praw człowieka oraz ich ograniczeń,
– Krajowe i międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka i ich efektywność podczas pandemii COVID-19,
– Kształtowanie nowych praw podmiotowych w walce z wirusem,
– Aksjologia prawa i działalności państwa w czasie COVID-19,
– Ochrona zdrowia jako interes publiczny,
– Kolizja konstytucyjnych wartości chroniących prawa człowieka,
– Prawo do informacji, prawo do poszanowania prywatności – pomiędzy Scyllą a Charybdą,
– Prawa społeczne, socjalne i kulturalne – czy zostały zapomniane?
– Wolność przemieszczania się,
– Wolność zgromadzeń,
– Prawo do prowadzenia życia rodzinnego,
– Zagrożenie prawa do nauki,
– Wolność słowa a walka z fake newsami,
– Wolność prowadzenia działalności gospodarczej,
– Prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do życia.

Jesteśmy również otwarci na inne tematy.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 16 stycznia 2022 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 35 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 20 lutego 2022 r. Planowo monografia ukaże się w drugim kwartale 2022 r. Po pozytywnej recenzji (przed wydrukiem monografii) będzie można uzyskać zaświadczenie niezbędne do stypendiów naukowych.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Redakcja naukowa:

Prof. ucz. dr hab. Błażej Kmieciak – Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi doktor habilitowany nauk prawnych, przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jest absolwentem resocjalizacji oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University). Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów także przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

dr Kamil Stępniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Redaktor naukowy pięciu monografii. Autor książek: “Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne” oraz “Propedeutyka cyfryzacji normy prawnej”. Felietonista Dziennika Gazety Prawnej. Redaktor naczelny czasopism popularnonaukowych. Laureat nagrody specjalnej Rising Stars – prawnicy liderzy jutra 2021. Laureat nagrody “Nieprzeciętni 2019” przyznawanej przez Polskie Radio.

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz egzemplarz autorski książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 250 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:
kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*