Nabór do monografii „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”

Tm/ 8 lutego, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy”.

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Wcześniej, 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się negocjacje przy Okrągłym Stole. Wszystkie powyższe wydarzenia mające charakter wolnościowy stanowiły asumpt do rozwoju wolnej, niezależnej i nowoczesnej Polski. 30 lat wolności to doskonały czas do dokonania naukowych podsumowań minionego okresu a także podjęcia refleksji nad przyszłością. Gdzie powinna zmierzać nasza ojczyzna co powinniśmy jeszcze zmienić i uregulować. Zgodnie z tytułem nowej monografii „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy” w przedmiotowej publikacji chcemy poruszyć trzy obszary badawcze: (1) historyczny (czyli osiągnięcia) – wszystko co udało nam się zbudować przez ostatnie 30 lat, ale także rzeczy, które trzeba poprawić – w zakresie ustrojowym, politycznym, gospodarczym, społecznym, międzynarodowym; (2) społeczny (czyli ludzie) – rzecz o wybitnych jednostkach, które wywarły wpływ na naszą historię, kulturę, sztukę, politykę, na prawo i prawodawstwo; (3) analityczno-profetyczny (czyli perspektywy) – co w kolejnych kilkunastu latach powinniśmy zmienić, ulepszyć, poprawić, uregulować – w zakresie prawa, społeczeństwa, gospodarki czy polityki. Chcielibyśmy aby niniejsza monografia była nie tylko doskonałym opracowaniem naukowym ale także książką – hołdem dla dokonań w naszym kraju, które niewątpliwie mogą być podawane za wzór dochodzenia do niepodległości. W naszym przekonaniu, aby była to publikacja wartościowa należy podkreślić nie tylko przeszłość oraz czynnik ludzki, ale także należy nakreślić plany na przyszłość

Przygotowywana publikacja będzie komplementarną refleksją i analizą na temat tego w jaki sposób państwo funkcjonuje na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz jak powinno dalej się rozwijać.

Inaczej niż zawsze nie podajemy listy proponowanych tematów, gdyż wierzymy, że to Państwo – nasi autorzy, najlepiej wiecie które kwestie powinny podlegać analizie naukowej. Dlatego też sugerujemy trzy obszary (osiągnięcia – ludzie – perspektywy) i bardzo liczymy na Państwa współpracę i kreatywność.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 10 marca 2019 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 5 kwietnia 2019 r. Planowo monografia ukaże się pomiędzy czerwcem a lipcem 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*