Nabór do monografii: „Aksjologia w państwie i prawie”

Tm/ 10 grudnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Aksjologia w państwie i prawie”.

Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, ustrojowych, aksjologicznych z zakresu funkcjonowania wartości w państwie i prawie. Chcemy zwrócić uwagę na problematykę jaką jest odwoływanie się do systemów pozanormatywnych, w szczególności hierarchii różnych wartości, systemów moralnych, kolizji różnych idei, które zdarzają się w państwie. Uważamy, że niniejsza problematyka jest nie tylko bardzo doniosła, ale dotąd nie została również dobrze zbadana. Dlatego też zachęcamy autorów do pochylenia się nad sprawą różnego rodzaju wartości i idei, które są recypowane przez organy państwa oraz przez stanowione prawo, bądź wręcz przeciwnie – dokonuje się ich degradacji. Głównym pytaniem badawczym jakie chcemy sobie zadać jest to, kiedy organy państwa muszą odwoływać się do wartości, klauzul generalnych, różnego rodzaju systemów pozaprawnych oraz jak dokonują ich oceny i wdrażania na grunt prawa i ustroju. Demokratyczne państwo prawne musi opierać się o zasady moralne i takowe uznawać – zarówno poprzez działalność swoich urzędów, jak i poprzez proces legislacyjny. Dlatego też zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych problematyką aksjologii w państwie i prawie do eksplorowania tego pola badawczego.

Naszym celem jest, aby przygotowywana publikacja była komplementarną refleksją i analizą na temat tego w jaki sposób państwo powinno oddziaływać na powszechnie akceptowalne wartości oraz na odwrót – gdzie należy postawić granicę pomiędzy rozważaniami moralnymi a prawem i ustrojem.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące niniejszych spraw (nie jest to katalog zamknięty, jesteśmy otwarci na inne tematy):

 • Wartości etyczne i moralne w prawie,
 • moralność w działaniu urzędów państwowych,
 • kwalifikacje moralne jako kryterium możliwości podjęcia pracy (jako urzędnik, sędzia, adwokat etc.),
 • odwoływanie się do systemów pozanormatywnych w postępowaniu (administracyjnym, karnym, cywilnym),
 • aksjologia jako fundament działalności państwa oraz niezbędna przesłanka ustrojowa,
 • aksjologia w Konstytucji RP,
 • wartości w aktach prawnych oraz odwoływanie się do nich,
 • prawo naturalne a prawo pozytywne,
 • koncepcja ustawowego bezprawia,
 • różne koncepcje moralności,
 • kolizje norm z wartościami,
 • klauzule generalne i ich zastosowanie,
 • próby regulacji wartości przez państwo,
 • aksjologia na przestrzeni dziejów,
 • spory doktrynalne,
 • kolizje różnych systemów wartości.

Powyższe tematy to jedynie proponowane obszary publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętej tematyki aksjologii w państwie i prawie – zarówno w kwestiach teoretycznych, jak i praktycznych. Tak samo w Polsce, jak i na świecie.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 6 stycznia 2019 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 27 stycznia 2019 r. Planowo monografia ukaże się pomiędzy kwietniem a majem 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni, do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*