Nabór do monografii naukowej: Nowe standardy w ochronie danych osobowych

Tm/ 9 maja, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Nowe standardy w ochronie danych osobowych”.

Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie ochrony danych osobowych oraz zmieniających się w tym kontekście standardów i rozwiązań prawnych. Determinantem powstania tej publikacji jest oczywiście wprowadzenie przepisów osławionego już RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzi w życie 25 maja 2018 oraz przepisów implementujących ten akt prawny na grunt polskiego prawodawstwa. Pragniemy jednak na problematykę spojrzeć szerzej, aniżeli jedynie przez pryzmat RODO. Naszym zdaniem bowiem, zmieniająca się rzeczywistość – zarówno prawna, jak i faktyczna (w tym rozwój sieci internetowych, przetwarzanie danych przez firmy marketingowe, wykorzystywanie danych sensytywnych przez portale społecznościowe) jest przyczyną koniecznych zmian w ochronie danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy, aby zarówno środowisko naukowe, jak i praktycy zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych mogli się wypowiedzieć w naszej monografii na ten temat.

Naszym celem jest, aby przygotowywana publikacja była komplementarną refleksją i analizą na temat dotychczasowego dotychczasowej praktyki i judykatury dotyczącej ochrony danych osobowych, zmian w tym zakresie wdrażanych (także przez RODO) oraz wniosków i postulatów co do przyszłości ochrony i możliwych kierunków rozwoju. Pragniemy by analizy dotyczyły wszystkich aspektów ochrony danych osobowych, co za tym idzie nie muszą być one powiązane wyłącznie z RODO. Chcielibyśmy, aby publikacja była jak najbardziej komplementarnym dziełem, które z jednej strony będzie wywierać znaczący wpływ na naukę, zaś z drugiej będzie przydatnym poradnikiem dla praktyków. Dlatego też do publikacji zapraszamy nie tylko prawników, ale też administratywistów, socjologów i szeroko pojętych przedstawicieli nauk społecznych, a także wszystkich praktyków i teoretyków zainteresowanych tematem.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące spraw (nie jest to katalog zamknięty, jesteśmy otwarci na inne tematy):

– Zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony danych osobowych,
– Źródła prawa ochrony danych,
– Zmiany wprowadzone przez RODO,
– Polskie ustawodawstwo związane z danymi osobowymi,
– Działalność GIODO,
– Pojęcie danych osobowych,
– Dane zwykłe i dane wrażliwe (sensytywne),
– Przetwarzanie danych osobowych,
– Uprawnienia w stosunku co do własnych danych osobowych,
– Zbiory danych osobowych oraz ich systemy, ochrona i kontrola nad nimi,
– Administrator danych oraz jego uprawnienia i obowiązki,
– Administrator bezpieczeństwa informacji oraz jego zadania i znaczenie dla przyjętego systemu ochrony danych,
– Prawo informacji i sprzeciwu,
– Powierzenie danych,
– Projektowanie systemu ochrony danych osobowych,
– Przedsiębiorca i prowadzenie firmy a ochrona danych osobowych,
– Analiza ryzyka naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych na podstawie przykładowych umów i klauz umownych,
– Poszczególne branże i sektory i specyfika ich pracy w kontekście ochrony danych osobowych,
– Prawo do bycia zapomnianym,
– Ochrona danych osobowych w kontekście ochrony praw człowieka,
– Kradzież danych osobowych,
– Kontrola ochrony danych osobowych,
– Kary za nieprzestrzeganie standardów ochrony,
– Praktyka ochrony danych osobowych.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętej tematyki ochrony danych osobowych – zarówno w kwestiach teoretycznych, jak i praktycznych. Tak samo w Polsce, jak i na świecie.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 3 czerwca 2018 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 26 czerwca 2018 r. Planowo monografia ukaże się we wrześniu 2018 r. Publikację rozdziału w monografii będzie można uznać jeszcze do osiągnięć za rok akademicki 2017/2018.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni, do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*