Nabór do monografii naukowej: Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze

Tm/ 3 kwietnia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”.

W naszej nowej monografii chcemy dokonać analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów międzynarodowych (m.in. ETPC, MTS, MTK), sądów wojskowych, które wpłynęło na rzeczywistość – zarówno normatywną, jak i poza normatywną. Nie jest nowym zjawiskiem fakt, że orzecznictwo sądów w znaczący sposób może wpływać nie tylko na stosowanie norm i ich wykładnię, ale także czasami przejawia cechy wręcz prawotwórcze. Wiele judykatów oddziałuje na nasz system prawny. Dlatego też chcemy zaprosić Autorów do dokonania analizy orzecznictwa, które jest istotne z punktu widzenia zarówno zwykłego obywatela jak i całego systemu.

Chcielibyśmy, aby przygotowywana publikacja była komplementarną refleksją i analizą na temat dotychczasowego orzecznictwa sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych. Pragniemy by analizy dotyczyły wszystkich orzeczeń, które w sposób pozytywny lub negatywny (oczywiście zdaniem autora) wpłynęły na naszą rzeczywistość. Dlatego też do publikacji zapraszamy nie tylko prawników, ale też administratywistów, politologów, historyków, socjologów i szeroko pojętych przedstawicieli nauk społecznych.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące działów:

– Prawa międzynarodowego publicznego,
– Prawa międzynarodowego prywatnego,
– Ochrony praw człowieka i obywatela,
– Prawa Unii Europejskiej,
– Prawa konstytucyjnego,
– Prawa cywilnego,
– Prawa karnego,
– Prawa administracyjnego,
– Prawa gospodarczego publicznego i prywatnego,
– Prawa pracy,
– A także innych, szczególnych gałęzi prawa.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętej judykatury. Glosy i komentarze mogą mieć charakter zarówno aprobujący jak i negujący wydane orzeczenie.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 25 kwietnia 2018 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 21 maja 2018 r. Planowo monografia ukaże się na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni, do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*