Nabór do monografii naukowej: “Między prawem a polityką”

Tm/ 10 września, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Między prawem a polityką”.

Nasza nowa monografia naukowa dotyczyć będzie zagadnień prawnych, politycznych, politologicznych, filozoficznych, socjologicznych i aksjologicznych z zakresu relacji pomiędzy dziedzinami prawa i polityki. Chcemy zwrócić uwagę na problem jakim jest działanie organów państwowych i prywatnych w niniejszym obszarze. Głównym pytaniem badawczym jakie chcemy sobie zadać jest to, kiedy dane aktywności są działalnością polityczną, a kiedy ingerują w sferę natury jurydycznej. Jak wiadomo, sytuacji w których prawo jest determinowane przez politykę nie brakuje. Jednakże w demokratycznym państwie prawa ostatecznie to właśnie akty normatywne powinny wieść prym nad zapędami polityków i ich działalnością. Dlatego też zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych problematyką współdziałania niniejszych dziedzin oraz eksplorowania tego pola badawczego.

Naszym celem jest, aby przygotowywana publikacja była komplementarną refleksją i analizą na temat tego w jaki sposób prawo może z polityką współdziałać, gdzie należy postawić granicę pomiędzy działalnością polityczną a działalnością prawną.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące niniejszych spraw (nie jest to katalog zamknięty, jesteśmy otwarci na inne tematy):

 • Działalność partii politycznych,
 • działalność polityków,
 • prawo parlamentarne,
 • sprawy ustrojowe,
 • trójpodział władzy,
 • koncepcje równoważenia się władz,
 • wartości etyczne w prawie i polityce,
 • prawo jako narzędzie polityki państwa,
 • realizacja standardów demokratycznego państwa prawnego,
 • ochrona praw człowieka w zakresie prawa stanowionego przez polityków,
 • procesy standaryzacji prawa,
 • wdrażanie i propagowania idei dobra wspólnego,
 • odpowiedzialność władzy publicznej (także polityków) za podejmowane działanie,
 • prowadzenie polityki jako proces zarządzania państwem,
 • relacje prawno-konstytucyjne pomiędzy prawem a polityką,
 • współdziałanie prawa i polityki w organach państwowych.

Powyższe tematy to jedynie proponowane obszary publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętej tematyki współbytowania prawa i polityki – zarówno w kwestiach teoretycznych, jak i praktycznych. Tak samo w Polsce, jak i na świecie.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 14 października 2018 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 31 października 2018 r. Planowo monografia ukaże się pomiędzy grudniem 2018 r., a styczniem 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni, do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*