Nabór do monografii: Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?

Tm/ 9 kwietnia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?”.

Rok 2019 jest niewątpliwie rokiem rocznic. W tym także tych dotyczących działalności naszego kraju na arenie międzynarodowej. W bieżącym roku świętujemy 15-lecie Polski w Unii Europejskiej, 20 – lecie w NATO, ale także 80 – lecie wybuchu II Wojny Światowej. W związku z powyższym zasadnym wydaje się podjęcie refleksji naukowej na temat bytowania Polski na arenie międzynarodowej. Czy ostatnie lata są dla nas wygraną, a może jednak zmarnowaną szansą? Co dało nam przystąpienie do wspólnot międzynarodowych? Wygraliśmy podmiotowość czy ograniczyliśmy suwerenność? Na te wszystkie pytania chcielibyśmy odpowiedzieć w nowej monografii naukowej „Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?”.

Przygotowywana publikacja będzie komplementarną refleksją i analizą na temat tego w jaki sposób państwo funkcjonuje na arenie międzynarodowej.

W niniejszej publikacji proponujemy poniższe obszary tematyczne, choć jak zawsze jesteśmy również otwarci na Państwa pomysłowość oraz sugestie:

– Historyczne ujęcie działalności Polski na arenie międzynarodowej,
– Ocena aktualnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
– Członkostwo Polski w UE – analizy, perspektywy, wyzwania, zagrożenia, szanse,
– Prawo Unii Europejskiej oraz jego wpływ na prawodawstwo krajowe,
– Instytucje UE oraz ich współpraca z instytucjami polskimi,
– NATO – wspólnota wciąż potrzebna?
– geopolityka,
– Wspólnoty międzynarodowe – czy ograniczają suwerenność?
– Wpływ członkostwa w organizacjach międzynarodowych na krajowe prawodawstwo, a także na ustrój, konstytucjonalizm, ustrój organów państwowych,
– Umowy międzynarodowe oraz ich ratyfikowanie,
– Bezpieczeństwo międzynarodowe,
– Fundusze europejskie,
– Praworządność w organizacjach międzynarodowych,
– Parlamentaryzm krajowy a parlamentaryzm unijny,
– Perspektywy rozwoju wspólnot międzynarodowych,
– Czy dążymy do państwa konfederacyjnego – refleksje na temat zwiększenia współpracy między krajami UE,
– Waluty międzynarodowe – szansa czy zagrożenie?
– Przyszłość Polski na arenie międzynarodowej – kierunki i propozycje zmian,
– Polexit – utopia czy możliwy scenariusz?

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 5 maja 2019 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 26 maja 2019 r. Planowo monografia ukaże się w lipcu 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*