Nabór do monografii “Seksualność i prawo” pod red. dr. hab. Błażeja Kmieciaka

Tm/ 10 lipca, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Seksualność i prawo” pod red. Dr. hab. Błażeja Kmieciaka

Dyskusje dotyczące ludzkiej seksualności stanowią w ostatnich latach szczególny element szeroko rozumianej debaty społecznej. Także z perspektywy prawnej podobne wątki są poruszane coraz częściej nie tylko w publikacjach medialnych i naukowych, ale również w np. orzeczeniach polskich oraz międzynarodowych organów sądowych. W kontekście tym trzeba zwrócić uwagę z jednej strony na kluczowe dla debaty prawno-człowieczej zagadnienie prawa do wolności oraz prywatności kierujące nas niejednokrotnie w stronę szeroko pojętej tematyki związanej z ludzką intymnością. Z drugiej strony odkrycia biomedyczne nie pozwalają prawnikom oraz etykom pozostać obojętnym wobec kolejnych pytań, jakie stawia przed nami codzienna rzeczywistość. Ludzka emocjonalność oraz cielesność powoli odkrywa przed lekarzami, biologami oraz terapeutami swoje tajemnice. Jest także trzeci obszar kluczowy dla refleksji prawnej. Mowa tutaj o sferze zaburzeń seksualnych, których obraz powiązany jest niejednokrotnie z działaniami przestępczymi naruszającymi normy społeczne.

Chcemy zaprosić Państwa do nadsyłania swoich opracowań naukowych dotyczących relacji istniejącej między zjawiskiem seksualności człowieka, a prawem. W sposób szczególny chcielibyśmy skupić się na podobnych obszarach:

– seksualność a prawa człowieka,
– przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,
– kryminologiczny obraz sprawcy przestępstw seksualnych,
– pedofilia z perspektywy wiktymologicznej i kryminologicznej,
– pedofilia z perspektywy prawno- społeczno- medycznej,
– prawo rodzinne, a rozwój psychoseksualny dziecka,
– współczesne koncepcje resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych,
– społeczno – prawne dyskusje dotyczące seksualności człowieka,
– prawno-medyczne dylematy terapii zaburzeń seksualnych,
– problemy etyczne i prawne seksuologii,
– prostytucja, zagadnienia legalne i etyczne.

Jesteśmy także otwarci na inne obszary odnoszące się w sposób szczególny do wskazanej relacji istniejącej miedzy prawem i ludzką seksualnością.

Redaktor naukowy
Dr Błażej Kmieciak

Dr hab. Błażej Kmieciak – Doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University). Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów także przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 13 października 2019 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 3 listopada 2019 r. Planowo monografia ukaże się na początku 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

 

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*