Nowość wydawnicza: A. Reczuch – Upadłość konsumencka

Tm/ 4 lutego, 2022/ Uncategorized/ 0 comments

Nakładem naszego wydawnictwa ukazała się monografia naukowa autorstwa Adama Reczucha pt. Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych w Polsce.

Upadłość konsumencka funkcjonuje w obrocie prawnym ponad dekadę, jednakże nie jest w stanie zahamować wzrostu niewypłacalnych gospodarstw domowych i to pomimo dwóch, ważnych liberalizacji tej procedury. Autor w niniejszej monografii, próbuje dociec przyczyn tego stanu rzeczy. Książka ta stanowi jedną z pierwszych analiz  ekonomiczno-finansowych, opartych przede wszystkim na studiach przypadku. Dodatkowym atutem publikacji są zagadnienia komparatystyczne wraz z oceną rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się problematyką upadłości konsumenckiej. Jednakże zaganiania w niej poruszone, zainteresują wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem systemów finansowych. Zwłaszcza w okresach turbulencji.


Autor publikacji jest radcą prawnym, doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowcą akademickim, mediatorem stałym Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego – praktykiem z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym, zajmującym się prawem gospodarczym, w tym prawem upadłościowym i prawem rynków finansowych.

Zapraszamy do zakupów u naszych partnerów handlowych: https://www.taniaksiazka.pl/upadlosc-konsumencka-adam-reczuch-p-1619883.html

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*