Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Medycyna i prawo – agenda

Tm/ 1 września, 2020/ Konferencje naukowe, Uncategorized/ 0 comments

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„MEDYCYNA I PRAWO”

3 września 2020

AGENDA:

8:00-8:15

Rozpoczęcie konferencji

I. Prawa pacjenta jako egzemplifikacja praw człowieka

8:15-8:30

Konstytucyjne podstawy powszechnego obowiązku szczepień

Marcin Karol Krakowiak (Uniwersytet Warszawski)

8:30-8:45

Oświadczenie pro futuro w kontekście zakazu transfuzji krwi w środowisku świadków Jehowy

Daria Pajdowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Karolina Idziak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

8:45-9:00

Religia i duchowość w szpitalu – czyli o prawie pacjenta do opieki duszpasterskiej

Mgr Karolina Góralczyk (Uniwersytet w Białymstoku)

9:00-9:15

Na styku medycyny i prawa, czyli o znaczeniu opinii biegłych specjalistów w „ustawie o bestiach”

Mgr Jolanta Kmiecicka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

9:15-9:30

Tajemnica lekarska psychiatryczna, a tajemnica lekarska- czy są to pojęcia tożsame?

Karolina Firer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

9:30-9:45

Wpływ nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2018 roku na zdrowie publiczne w kontekście nowych substancji psychoaktywnych

Kamila Bzducha (Uniwersytet Wrocławski)

9:45-10:00

Obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym- wybrane problemy konstytucyjne i praktyczne

Mgr Klaudia Jastrzębska-Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

10:00-10:15

Rolnicze choroby zawodowe

dr Małgorzata Ewelina Szymańska

10:15-10:30 – Przerwa

II. Medycyna i zagadnienia z zakresu opieki medycznej

10:30-10:45

Dostęp do opieki chirurgicznej. Jak Polska wypada na tle świata?

Agata Kaczmarek (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

10:45-11:00

Medycyna niekonwencjonalna- na czym polega i czy jest zgodna z prawem

Agata Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:00-11:15

„Czy mogę być dawcą narządów?” – o prawnych i medycznych aspektach transplantologii

Anna Rojek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Magdalena Rojek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:15-11:30

Kryterium śmierci mózgowej: między wschodem a zachodem

Martyna Pustoszkin (Uniwersytet Warszawski)

11:30-11:45

Rozszerzenie pola zabiegowego jako przykład reliktu paternalizmu lekarskiego

Marek Kononowicz (Uniwersytet Warszawski)

11:45-12:00

Telemedycyna w świetle regulacji RODO

Patrycja Kulak, Uniwersytet Wrocławski

12:00-12:20

Analiza przyczyn nieszczepienia dzieci oraz form rozpowszechniania informacji na temat szczepień w Internecie

Paulina Pisaniak (Uniwersytet Rzeszowski), Milena Konarska (Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie), Aleksander Tarczoń (Uniwersytet Rzeszowski)

III. Zagadnienia z zakresu farmacji

12:20-12:35

Zjawisko tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” w świetle prawa karnego – wybrane zagadnienia

Mgr Weronika Baran (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12:35 – 12:50

Umowy pay-for-delay na rynku farmaceutycznym a prawo ochrony konkurencji na kanwie najnowszego orzecznictwa TSUE

Aleksandra Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)

12:50-13:00 – Przerwa

IV. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne oraz jej rodzaje

13:00-13:15

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Paulina Sowińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

13:15-13:30

Odpowiedzialność cywilna lekarza

Mgr Agnieszka Fortońska (Uniwersytet Śląski)

13:30-13:45

Odpowiedzialność cywilna lekarzy

Mgr Paweł Klich

13:45-14:00

Odpowiedzialność karna lekarzy

Patrycja Knerek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14:00-14:15

Odpowiedzialność za szkody doznane przed urodzeniem

Izabela Knop (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14:15-14:30

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

Aleksandra Liszewska (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14:30-14:45

Odpowiedzialność deliktowa lekarza dentysty wykonującego indywidualną praktykę lekarską w ramach umowy zawartej z NFZ

Mgr Daria Mikos (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

14:45-15:00

Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty za naruszenie praw pacjenta – wybrane zagadnienia

Mgr Tomasz Kosicki (Uniwersytet Gdański)

15:00-15:15

Przerwa

15:15-15:30

Przyczynienie się Pacjenta do powstania lub zwiększenia szkody, a możliwość miarkowania odszkodowania

mgr Konrad Polewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15:30-15:45

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzeniem eksperymentu medycznego

Mgr Bartłomiej Składanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

15:45-16:00

Regulacje prawne dotyczące pracy pracowników medycznych

Paulina Daniluk (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)

16:00-16:15

Znachorstwo w Polsce i na świecie – analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów karnoprawnych

Agata Ziobroń (Uniwersytet Rzeszowski)

16:15-16:30

Korzyści wynikające z alternatywnych metod rozwiązywania sporów z zakresu medycyny

Paulina Zwolińska (Uniwersytet Warszawski)

16:30-16:45 – Przerwa

V. Własność intelektualna oraz własność przemysłowa w medycynie i farmacji

16:45-17:00

Prawo własności przemysłowej w medycynie

Dominik Gabor (Uniwersytet Śląski)

17:00-17:15

Czy opisy diagnoz lekarskich stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Mgr Karolina Nawłatyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

17:15-17:30

Wprowadzanie na rynek leków generycznych z punktu widzenia regulacji prawa własności przemysłowej

Magdalena Kurdziel (Uniwersytet Jagielloński)

17:30-17:45

Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii, oraz krótka instrukcja prawa patentowego w przypadku opatentowania leku na koronawirusa

Mgr Marcin Mnichowski

VI. Deontologia zawodów medycznych i etyka prowadzenia badań i zabiegów

17:45-18:00

Eksperyment medyczny z udziałem pacjenta

Anna Mierzwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18:00-18:15

Lekarz wobec konfliktu równorzędnych racji – tajemnica zawodowa vs przemoc domowa

Julia Dryjańska (Uniwersytet Warszawski)

18:15-18:30

Umowa o macierzyństwo zastępcze – na granicy prawa i bioetyki

Mgr (UJ), inż. (AGH) Piotr Artur Olechowski (Uniwersytet Jagielloński)

18:30-18:45

Medyczny aspekt dokonywania eutanazji w świetle polskich i holenderskich przepisów prawa

Małgorzata Smorzewska ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

18:45-19:00

Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Mgr Dominika Fiłonowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

19:00-19:15 – Przerwa

VII. Specjalne rozwiązania w obliczu epidemii COVID-19

19:15-19:30

Medycyna w obliczu COVID-19

Ewelina Jałonicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

19:30-19:45

Ochrona danych osobowych w pandemii. Pomiary temperatury, oświadczenia o stanie zdrowia – co na to RODO?

Mgr Paula Skrzypecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

19:45-20:00

Dokumentacja medyczna- zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Marta Kałuża (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

20:00-20:15

Szpitale jednoimienne- dobre rozwiązanie czy może jednak błąd

Sabina Szostek (Uniwersytet Rzeszowski), Michał Wojnarowicz (Uniwersytet Rzeszowski)

20:15-20:35

Zmiany w prawie karnym w czasie pandemii COVID-19  a ich znajomość przez młodych lekarzy i studentów medycyny

Paulina Pisaniak (Uniwersytet Rzeszowski) , Karolina Bejster (Uniwersytet Rzeszowski) , Milena Konarska (Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie) , Kamila Kędzierska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

20:35-20:50

Regulacje prawne i praktyczne znaczenie teleporad medycznych w Polsce w okresie pandemii
COVID-19

Mgr Anna Niewulis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Patron medialny:

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*