OKN: Dane osobowe – dobro indywidualne a dobro wspólne – AGENDA

Tm/ 21 września, 2020/ Konferencje naukowe, Uncategorized/ 0 comments

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Dane osobowe
– dobro indywidualne a dobro wspólne”

24 września 2020

AGENDA:

7:55-8:00

Rozpoczęcie konferencji


Panel I


8:00-8:15
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy praw człowieka

Katarzyna Krzywicka (Uniwersytet w Białymstoku)

8:15-8:30
Dane wrażliwe jako dane szczególnie ważne dla ochrony prywatności każdego człowieka

Ewelina Mijas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

8:30-8:45
Prawo do ochrony danych osobowych w świetle Konstytucji RP. Wybrane aspekty

Kewin Bach (Uniwersytetu w Białymstoku)

8:45-9:00
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie danych osobowych

Mgr Karolina Kamińska – Surówka (Uniwersytet w Białymstoku)

9:00-9:15
Czy przepisy o ochronie danych osobowych mogą stanowić przeszkodę dla realizacji obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej?

Kamila Białasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)


9:15-9:30
Ochrona danych osobowych a dziecko jako konsument w Internecie

Milena Prażmo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

9:30-9:45
Dane wiernych pod kontrolą instytucji religijnych – jak je przetwarzać zgodnie z RODO?

Eliza Filipiak (Uniwersytet Wrocławski)

9:45-10:00
Wykorzystywanie danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym

Mgr Agnieszka Fortońska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:00-10:15
Procesor – największa zagadka RODO?

Dominik Gabor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:15-10:30 – Przerwa

Panel II

10:30-10:45
Charakterystyka kompetencji i działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ujęcie porównawcze

Filip Kot (Uniwersytet Jagielloński)

10:45-11:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego znaczenie

Paweł Klich (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:00-11:15
Prawidłowa realizacja prawa do sądu podczas zaskarżania decyzji pokontrolnych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Filip Sobociński (Uniwersytet Warszawski)

11:15-11:30
Tablice rejestracyjne pojazdów jako dane osobowe – orzecznictwo sądów przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wiktoria Bryszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

11:30-11:45
RODO – obowiązek informacyjny w praktyce

Mgr Anna Niewulis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

11:45-12:00
Algorytmy wykorzystujące dane do profilowania a przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Daria Pajdowska, Patryk Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

12:00-12:15
RODO okiem administratora danych osobowych

Kacper Jędrzejewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

12:15-12:30 – Przerwa

12:30-12:45
Nauka zdalna a RODO – obowiązki dyrektora szkoły przy wprowadzeniu zajęć online

Karolina Idziak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

12:45-13:00
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych – szansa czy zagrożenie?

Zuzanna Choińska (Uniwersytet Warszawski)

13:00-13:15
Marketing a dane osobowe

Piotr Słupczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

13:15-13:30
Przetwarzanie danych osobowych w procesie odzyskiwania należności. Aspekty praktyczne

Irmina Matusiak (Uniwersytet Wrocławski)

13:30-13:45 – Przerwa

Panel III


13:45-14:00
Dane wrażliwe

Wiktoria Łągiewka (Uniwersytet Warszawski)

14:00-14:15
Szczególna kategoria danych osobowych – dane sensytywne przez i po zmianie normatywnej

Dominika Marek (Uniwersytet Jagielloński)

14:15-14:30
Ochrona danych osobowych w dobie koronawirusa

Anna Długosz (Uniwersytet Jagielloński)

14:30-14:45
Przetwarzanie danych osobowych – problemy z zastosowaniem nowych przepisów unijnych w dobie pandemii

Mgr Mariusz Kędzior (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze)

14:45-15:00
Jak chronić nasze dane w okresie światowej pandemii

Dominika Wiergowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


15:00-15:30 Przerwa obiadowa

Panel IV

15:30-15:45
Prawny aspekt przetwarzania danych medycznych na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Smorzewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

15:45-16:00
Ochrona medycznych danych osobowych w systemie ochrony zdrowia

Joanna Żyźniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

16:00-16:15
Rejestry medyczne a osobowe dane medyczne w nich przetwarzane

Mgr Paweł Rakowski (Uniwersytet w Białymstoku)

16:15-16:30
Inspektor Ochrony Danych w szpitalu wojewódzkim – rola i znaczenie

Mgr Piotr Czeczot, Mgr Karolina Góralczyk (Uniwersytet w Białymstoku)

16:30-16:45
Oznaczenie przyczyny niepełnosprawności w legitymacji osoby niepełnosprawnej i jego konsekwencje

Mgr Monika Wiszyńska (Uniwersytet w Białymstoku)

16:45-17:00
Odpowiedzialność karna w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych

Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

17:00-17:15
Pracownicze Plany Kapitałowe a ochrona danych osobowych

Julia Pasternak, Marta Zdunek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

17:15-17:30 – Przerwa

Panel V

17:30-17:45
Odpowiedzialność karna za niedopuszczalne przetwarzanie danych

Wiktoria Bodzioch (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)

17:45-18:00
„Owoce zatrutego drzewa” w postępowaniu karnym a ochrona danych osobowych

Anna Mierzwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18:00-18:15
Ochrona danych osobowych a praca zdalna

Monika Walczak (Uniwersytet Warszawski)

18:15-18:30
Dane wrażliwe- refleksje nad ochroną danych osobowych

Patrycja Kulak (Uniwersytet Wrocławski)

18:30-18:45
Wizerunek osób publicznych i jego publikacja na gruncie RODO

Karolina Bała, Wiktoria Cieśla (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

18:45-19:00
Ochrona danych osobowych a prawo podatkowe

Mgr Agnieszka Modzelewska, Mgr Paulina Grodzka (Uniwersytet w Białymstoku)

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*