OKN: E-państwo. Społeczeństwo, prawo, bezpieczeństwo – agenda

Tm/ 24 czerwca, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „E-państwo. Społeczeństwo, prawo, bezpieczeństwo”. Chcemy skłonić młodych naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami funkcjonowania zagadnienia informatyzacji działania różnych dziedzin życia publicznego – zarówno od strony administracji, jak i od strony społecznej. Uważamy, że analiza nowych trendów przeniesienia różnych dziedzin życia do Internetu może być nie tylko ciekawa teorio-poznawczo, ale także może nieść za sobą głębokie znaczenie praktyczne.

Konferencja zostanie przeprowadzona 30 czerwca 2020 w godz. 9-17. Będzie ona transmitowana na Facebooku wydawnictwa.

AGENDA:

8:50-8:45 – Rozpoczęcie konferencji

I. E-administracja

8:45-9:00
Praca zdalna i telepraca w dobie epidemii COVID-19
Eliza Tutak, Natalia Walicka (Uniwersytet Rzeszowski)

9:00-9:15
Wykorzystanie chmur obliczeniowych przez organy administracji publicznej – dobre praktyki
Mgr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska (Uniwersytet Wrocławski)

9:15-9:30
Profil zaufany jako metoda potwierdzenia tożsamości obywatela w elektronicznych systemach administracji
Mgr Emilia Gulińska (Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

9:30-9:45
E-doręczenia jako sposób poprawy komunikacji administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorcami
Mgr Piotr Pieńkosz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

9:45-10:00
Prawne aspekty postępowania w zakresie udostępnienia informacji publicznej prowadzonego w formie elektronicznej z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa – ujęcie praktyczne
Katarzyna Wasilewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

10:00-10:15
Informatyzacja ochrony zdrowia – e-zdrowie
Dominika Całka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

10:15-10:30
E-recepta jako przykład cyfryzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Paulina Daniluk (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)

10:30-10:45 – Przerwa

II. E-sądownictwo

10:45-11:00
Informatyzacja sądów – czyli wnioski z pandemii
Karolina Chról

11:00-11:15
Informatyzacja w sądownictwie
Michał Kulikowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

11:15-11:30
Elektroniczne postępowanie upominawcze oraz działalność „E-Sądu” jako przykład informatyzacji sądownictwa
Mgr Małgorzata Nowińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11:30-11:45
E – sąd jako alternatywa tradycyjnego sposobu dochodzenia roszczeń pieniężnych
Mgr Bartłomiej Łukasz Kamiński (Uniwersytet w Białymstoku)

11:45-12:00
Wpływ pandemii Covid-19 na elektronizację postępowania cywilnego
Mgr Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski)

12:00-12:15 – Przerwa

III. E-gospodarka i e-społeczeństwo

12:15-12:30
Wybrane systemy teleinformatyczne do obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych
Mgr Dominika Cedrońska (Polska Akademia Nauk)

12:30-12:45
Problemy edukacji zdalnej i ich potencjalne rozwiązania
inż. Axel Szmidt, dr Wiktoria Czerniecka (Politechnika Poznańska)

12:45-13:00
Wpływ nowych środków przekazu i magazynowania informacji na naszą prywatność i światopogląd
Michał Wojnarowicz (Uniwersytet Rzeszowski)

13:00-13:15
Ulga podatkowa Innovation Box dla branży IT
Karolina Lewicka (Uniwersytet Wrocławski)

13:15-13:30
Nauczyciele w szkole online
Mgr Wojciech Kubica

13:30-13:45
Zagadnienia i zagrożenia cyberbezpieczeństwa na przykładzie transmisji zdalnego nauczania
Maciej Iwanowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

13:45-14:00 – Przerwa

IV Sztuczna Inteligencja oraz cyberbezpieczeństwo

14:00-14:15
Sztuczna inteligencja w kontekście cyberprzestępczości – szansa czy zagrożenie?
Agata Ziobroń (Uniwersytet Rzeszowski)

14:15-14:30
Sztuczna inteligencja a prawo
Maksymilian Smykliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14:30-14:45
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w prawie Unii Europejskiej w świetle możliwości rozwoju Sztucznej Inteligencji
Zuzanna Choińska (Uniwersytet Warszawski)

14:45-15:00
Cyberbezpieczeństwo jako istotny element we współczesnych czasach tworzący społeczeństwo, prawo i bezpieczeństwo
Małgorzata Smorzewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15:00-15:15
Koszty zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji
Mgr Mariusz Kędzior (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze)

15:15-15:30 – Przerwa

V. E-przestępczość oraz prawo karne

15:30-15:45
E-przestępczość. Stalking w dobie Internetu
Mgr Daria Chmielińska

15:45-16:00
E-przestępczość czyli wykorzystywanie seksualne dzieci przez Internet
Paulina Chudzik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

16:00-16:15
Nigeryjski przekręt na polską modłę – wersja mieszkaniowa
Mgr Aleksandra Stachelska (Uniwersytet w Białymstoku)

16:15-16:30
Wykorzystanie systemu STIR do walki z wyłudzeniami podatkowymi
Mgr Agnieszka Modzelewska, Mgr Paulina Grodzka (Uniwersytet w Białymstoku)

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*