OKN: Europa wielu prędkości. Aspekty polityczne, gospodarcze, medyczne i prawne – agenda

Tm/ 2 października, 2020/ Konferencje naukowe/ 0 comments

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europa wielu prędkości. Aspekty polityczne, gospodarcze, medyczne i prawne

AGENDA:

9:00-9:15

Rozpoczęcie konferencji

Panel I

9:15-9:35

O śmiechu na poważnie. Prawo Unii Europejskiej w obliczu poczucia humoru

Marta Musidłowska (Uniwersytet Warszawski)

9:35-9:55

Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa lotniczego

Mgr Agnieszka Fortońska (Uniwersytet Śląski)

9:55-10:15

Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym

Mgr Kinga Drewniowska (Uniwersytet Wrocławski)

10:15-10:35

Trwałość Inicjatywy Trójmorza a komplementarność z Unią Europejską

Mgr Artur Marcin Lorek (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu)

10:35-10:55

Kreatywna Europa jako unijne wsparcie dla kultury

Martyna Grysla, Aleksandra Spyra (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:55-11:15

Kreatywny ustawodawca europejski –  analiza porównawcza korzyści wynikających z  niezarejestrowanego i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

Patrycja Frydrych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

11:15-11:30 – Dyskusja

11:30-12:00 – Przerwa

Panel II

12:00-12:20

Kryzys praworządności w Polsce i na Węgrzech a formowanie się Europy Wielu Prędkości – analiza i wnioski

Jakub Kocjan (Uniwersytet Warszawski)

12:20-12:40

Działalność Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Mgr Razhden Chikhoria (Uniwersytetu Warszawskiego)

12:40-13:00

Koronawirus a działania Unii Europejskiej

Sandra Skórzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

13:00-13:20

Jakość pomocy medycznej udzielanej ofiarom przemocy seksualnej w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE

Mgr Karolina Zajdel (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

13:20-13:40

Prawo zamówień publicznych w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do unijnych dyrektyw – podobieństwa i różnice

Artur Orzeł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

13:40-13:55 – Dyskusja

13:55-14:00 – Zakończenie Konferencji

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*