OKN: Prawa człowieka i ich ochrona

Tm/ 23 października, 2020/ Konferencje naukowe, Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawa człowieka i ich ochrona”. Chcemy skłonić młodych naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami różnych systemów ochrony praw człowieka oraz gwarancji pozytywnych, które mają służyć ich ochronie.

Konferencja odbędzie się w trybie online za pomocą platformy MS Teams. Zostanie przeprowadzona w czwartek 19 listopada 2020 w godz. 9-17. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat imienny (online – wraz z wdrożonym systemem weryfikacji) a także w razie potrzeby certyfikat w formie papierowej (wysłany pocztą).

Nabór abstraktów trwa do środy 11.11.2020 do końca dnia.

Wśród ważnych tematów chcielibyśmy zwrócić uwagę na:
– regionalne systemy ochrony praw człowieka,
– międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka,
– mniejszości i ich prawa,
– prawa człowieka w szpitalach i zakładach opieki,
– prawa człowieka podczas pandemii COVID-19,
– rodzaje praw człowieka i ich generacje,
– Systematyka K. Vasaka,
– Prawa a wolności – różnice i podobieństwa,
– ochrona praw człowieka i służące temu instrumenty prawne,
– konstytucjonalizacja praw człowieka,
-prawa osobiste, polityczne, społeczne, kulturalne,
– możliwość limitacji praw człowieka,
– ograniczanie praw człowieka,
– instytucjonalna i sądowa ochrona praw człowieka,
– prawa człowieka – konfrontacja teorii i praktyki (omówienie kazusów).

Podane tematy są wyłącznie przykładowymi i jesteśmy otwarci również na poruszenie innych zagadnień.

Zainteresowanych prelegentów zapraszamy do zgłoszenia swojego abstraktu do środy 11 listopada 2020 r. do końca dnia. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł/ stopień zawodowy/ naukowy tytuł wystąpienia, afiliacje, abstrakt do 1200 znaków ze spacjami.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: kontakt@think-make.pl

Udział w konferencji można zaliczyć do swojego dorobku naukowego co pozwoli na ubieganie się o stypendia i świadczenia.

Koszt udziału w konferencji to 99 zł.
Płatne dopiero po merytorycznej kwalifikacji kandydata do wystąpienia. Kwalifikacja nastąpić powinna najpóźniej 13 listopada do końca dnia.
W przypadku referatów wieloautorskich opłata jest uiszczana za każdego z prelegentów.

Możliwe jest samo wystąpienie (widzimy się za pomocą kamer internetowych) lub także wystąpienie wraz z prezentacją multimedialną.

Udział bierny jest bezpłatny i niecertyfikowany – konferencja będzie transmitowana na facebooku wydawnictwa. Nie trzeba zgłaszać chęci uczestnictwa.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*