OKN: Prawa człowieka i ich ochrona – AGENDA

Tm/ 17 listopada, 2020/ Konferencje naukowe, Uncategorized/ 0 comments

9:00-9:15

Początek konferencji

Panel I

9:15-9:30

Prawo do sądu, czyli gwarant bezpieczeństwa i wolności

Anna Warston (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

9:30-9:45

Systemy ochrony praw człowieka. Różnice między wschodem a zachodem

Katarzyna Cłapińska (Uniwersytet Warszawski)

9:45-10:00

Pomoc postpenitencjarna w dobie pandemii COVID-19

Mgr Magdalena Więckowska (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

10:00-10:15

Organizacje i dokumenty międzynarodowe gwarantujące egzekwowanie praw człowieka

Dominik Jaworski (Uniwersytet Warszawski)

10:15-10:30

Systematyka generacji praw człowieka Karela Vasaka i jej wpływ na światowy system ochrony praw człowieka

Patryk Baran (Uniwersytet Warszawski)

10:30-10:45

Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych jako instrument ochrony praw człowieka

Artur Orzeł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

10:45-11:00

Prawo do wolności religijnej skazanego. Rozważania w kontekście problemu radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych państw Unii Europejskiej

Mgr Aleksandra Tołczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

11:00-11:15

Prawa pacjenta w świetle aktualnych przepisów prawnych

Paulina Daniluk (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)

11:15-11:30

Ochrona praw osoby skazanej na gruncie Kodeksu Karnego Wykonawczego

Zuzanna Tochowicz (Uniwersytet Rzeszowski)

11:30-11:45

Cyfrowe oblicze praw człowieka – prawo dostępu do internetu a blokowanie stron internetowych z powodu naruszeń praw własności intelektualnej

Justyna Pałczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

11:45-12:00

Czy Unia Europejska jest w stanie zapewnić uchodźcom pełne prawo do nauki?

Małgorzata Biszczanik (Uniwersytet Warszawski)

12:00-12:15 – Przerwa

Panel II

12:15-12:30

Prawo do ochrony zdrowia w okresie przedurodzeniowym jako prawo człowieka

Mgr Magdalena Sobas (Uniwersytet Śląski/ Wyższa Szkoła Humanitas/ Biuro RPO)

12:30-12:45

Prawa dzieci jako prawa człowieka – o ich zagrożeniach we współczesnym świecie

Patrycja Kulak (Uniwersytet Wrocławski)

12:45-13:00

Równouprawnienie obojga rodziców

mgr Katarzyna Kamińska (Uniwersytet Śląski)

13:00-13:15

Prawa reprodukcyjne jako prawa człowieka i ich ochrona w polskim systemie prawnym

Kinga Rozbicka (Uniwersytet Warszawski)

13:15-13:30

Prawo do aborcji jako prawo reprodukcyjne – prawna analiza zjawiska, w świetle ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce

mgr Weronika Lenkiewicz (Uniwersytet Gdański)

13:30-13:45

Dyskryminacja dzieci par jednopłciowych w polskiej praktyce administracyjnej

Julia Dziedzic (Uniwersytet Wrocławski)

13:45-14:00

Pogwałcenie praw kobiet w Polsce a solidarność kobiet w Europie

Mgr Marta Labuda (Uniwersytet Jagielloński)

14:00-14:15

Zgodność z Konstytucją ograniczeń swobody działalności gospodarczej w stanie epidemii
Franciszek Koszelnik (Uniwersytet Warszawski)

14:15-14:30

Zakończenie konferencji

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*