OKN: Prawo publiczne w dobie zmian – agenda

Tm/ 7 stycznia, 2021/ Konferencje naukowe/ 0 comments

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Prawo publiczne w dobie zmian

8 stycznia 2021 r.

10:00-10:10 – Rozpoczęcie konferencji

Panel ekspercki

10:10-10:40

Dr Małgorzata Ewelina Szymańska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prawo rolne w dobie zamian

10:40-11:10

Dr Arkadiusz Tomczyk (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ absolwent)

Prawo i procedura karna w dobie pandemii COVID-19- wybrane nowelizacje

11:10-11:30

Mgr Kamil Stępniak (Collegium Humanum w Warszawie)

Wykładnia statyczna a wykładnia dynamiczna – rzecz o zmianie znaczenia norm konstytucyjnych

11:30-11:40 – Dyskusja

11:40-12:00 – Przerwa

 

Panel studencko-doktorancki

12:00-12:20

Marlena Paradysz (Uniwersytet Rzeszowski)

Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

12:20-12:40

mgr Paulina Brejdak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Dostosowywanie do nowej rzeczywistości postępowania administracyjnego w zakresie wsparcia dziecka i rodzin. Wybrane aspekty polityki społecznej

12:40-13:00

mgr Piotr Modrzejewski (Uniwersytet Warszawski)

Pandemia koronawirusa a energetyka wiatrowa

13:00-13:20

mgr Katarzyna Konopka (Uniwersytet w Białymstoku)

Pandemia a działalność lecznicza. Rola Narodowego Funduszu Zdrowia w regulacjach prawnych związanych z konsekwencjami COVID-19

13:20-13:40

Weronika Zywert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zdalny udział w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania jako rezultat pandemii Covid-19

13:40-14:00

Mikołaj Kaszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ne bis in idem – o zbiegu różnych rodzajów odpowiedzialności w służbach mundurowych

14:00-14:20

Kacper Klozak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Kradzież szczególnie zuchwała jako nowy typ kwalifikowany kradzieży

14:20-14:30 – zamknięcie konferencji

 

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*