Państwo i prawo w czasach COVID-19

Tm/ 11 maja, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do publikacji swoich tekstów i analiz w wyjątkowej publikacji naukowej pt. “Państwo i prawo w czasach COVID-19”. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz przygotowanie gospodarki, społeczeństwa, służby zdrowia – na tak ważne oraz ciężkie wydarzenie, jakim okazała się pandemia COVID-19 nie pozostaje bez znaczenia dla prawodawstwa oraz działalności państwa, które w swoich poczynaniach musi zapewnić bezpieczeństwo jednostek oraz ochronę zdrowia publicznego. Po kilku miesiącach funkcjonowania w rzeczywistości COVID-19, a jednocześnie przygotowując się na życie w świecie post-pandemicznym zapraszamy do wzięcia udziału w publikacji, która będzie odpowiedzią przedstawicieli nauki na wyzwania przed jakimi postawiła nas epidemia.

Chcemy Państwa zaprosić do nadsyłania swoich opracowań dotyczących działalności państwa i prawa w obliczu COVID-19. Jesteśmy otwarci na Państwa kreatywność naukową jeśli chodzi o przedmiotową tematykę. Poniżej prezentujemy przykładowe kwestie, które chcemy poruszyć w monografii:

 • Działalność służby zdrowia w obliczu pandemii,
 • Pracownicy służby zdrowia – ich prawa, obowiązki i problemy,
 • Szacowanie zachorowań, przebieg leczenia, testy,
 • Problematyka fake news’ów,
 • Działalność WHO,
 • Tarcza antykryzysowa i jej oblicza,
 • Prawa człowieka i ich poszanowanie,
 • Prawo wyborcze i wybory w czasach pandemii,
 • Prawo parlamentarne – funkcjonowanie parlamentów w obliczu COVID-19,
 • Prawo publiczne,
 • Zdrowie publiczne – narzędzia prawne,
 • Pandemia a prawo do prywatności,
 • Relacje międzynarodowe,
 • Problemy branży turystycznej,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Transport i jego ograniczenia,
 • Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Szkolnictwo – nowe wyzwania i cyfryzacja,
 • Prawo procesowe,
 • Ekonomia podczas i po lockdown’nie
 • Analiza radzenia sobie z pandemią przez poszczególne kraje,
 • Tematyka środków ochrony osobistej i ich rynku,
 • Kultura w dobie pandemii – cyfryzacja przekazu i kryzys nieobecności widza,
 • Upadłość – znaczenie podczas COVID-19.

Jesteśmy także otwarci na inne obszary odnoszące się w sposób szczególny do wskazanej tematyki. Ze względu na istotność podejmowanej problematyki, oprócz wersji drukowanej monografia zostanie udostępniona bezpłatnie w formie e-booka.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 24 maja 2020 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 14 czerwca 2020 r. Planowo monografia ukaże się w sierpniu 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*