Promocja!

Aksjologia w państwie i prawie. Tom II: Sądownictwo oraz prawo materialne

93,00  69,00 

Kategoria:

Opis

Monografia naukowa pt. Aksjologia w państwie i prawie. Tom II: Sądownictwo oraz prawo materialne

Redakcja naukowa
Kamil Stępniak

Autorzy
A. Aleksiejuk, P. Aszkiełowicz, H. Ciechanowiec, W. Jankowski, T. Kosicki, O. Lipczak, A. Nowacka, J. Płaziuk, M. Podhalicz, A. Rybaczek, A. Rzetecki, C. Strojny, J. Szypuliński, W. Wróblewska, D. Żurek

ss. 261

„Aksjologia w państwie i prawie” to monografia wielowymiarowa, która traktuje o korelacji między aksjologią a funkcjonowaniem państwa – zarówno w zakresie legislacyjnym, jak i sądowniczym czy ustrojowym. Bezsprzecznym wydaje się fakt, że świat wartości ma ogromny wpływ na bytowanie wspólnoty społecznej jaką jest państwo. Rozważania zawarte w Tomie II o podtytule „Sądownictwo oraz prawo materialne” dotykają dwóch dziedzin wrażliwych na szeroko pojęte wpływy aksjologiczne.

Tom II dotyka przede wszystkim zagadnień sądowniczych, a także materialno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem takich aktów prawnych, gdzie aksjologiczne przesłanki stają się znaczącym zagadnieniem na styku funkcjonowania prawa z innymi dziedzinami życia społecznego. Powyżej wymienione kwestie są symptomatyczne dla omawianych dziedzin. Dlatego też tak ważnym jest podjęcie badań naukowych w powyższym zakresie.