Promocja!

Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne

55,00  43,00 

Kategoria:

Opis

Kamil Stępniak

Znaczenie zasad techniki prawodawczej oraz zasad prawidłowej legislacji jest kluczowe dla procesu stanowienia prawa. Są one bowiem gwarancją poszanowania praw chronionych przez ustawodawcę, a także ochrony praw człowieka. Zasady prawidłowej legislacji wywodzone są przez Trybunał Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (czyli z zasady demokratycznego państwa prawnego). Zasady techniki prawodawczej stanowią zaś załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W książce dokonano charakterystyki obydwu dziedzin uwzględniając ich specyfikę oraz rys historyczny. Wykazano także, że dzięki łącznemu stosowaniu ZTP i ZPL oraz ich ścisłym relacjom prawodawca może stanowić akty prawne, które będą gwarantować ochronę praw człowieka oraz będą chronić interes Państwa. W monografii wyjaśniono także, jakie znaczenie dla stanowionego prawa mają organy administracji. Jest to kompletna analiza oparta na przepisach prawa, a także literaturze przedmiotu i orzecznictwie.