Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawno-karne i dyscyplinarne

89,99 

Kategoria:

Opis

Monografia: Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawno-karne i dyscyplinarne

Autor: Aldona Staniek

Liczba stron: 181

 

Problematyka błędów medycznych to zagadnienie doniosłe ze względu na praktyczny wymiar życia i zdrowia pacjentów. Niniejsza publikacja stanowi pomoc w usystematyzowaniu wiedzy o prawnych aspektach odpowiedzialności za błąd medyczny – zarówno z perspektywy pacjenta, jak i pracownika ochrony zdrowia. W podjętych rozważaniach autorka skupia się na aspektach prawno-karnych i dyscyplinarnych niniejszego zjawiska.

Lektura książki „Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawno-karne i dyscyplinarne” pozwala z perspektywy prawnej dogłębnie poznać zagadnienie błędu medycznego oraz ukształtowanie w polskim ustawodawstwie odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za jego popełnienie. Ponadto pozycja ta stanowi kompendium wiedzy związanej z podmiotową kompetencją organów państwowych uprawnionych do egzekwowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników medycznych. Warta uwagi jest również zamieszczona w końcowej części opracowania analiza badań na temat społecznej świadomości odpowiedzialności za błąd medyczny.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla pacjentów, ale także dla medyków oraz wszystkich osób chcących zgłębić wiedzę na temat odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za błąd medyczny.

Sprawdź fragment monografii: Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawno-karne i dyscyplinarne