Promocja!

Seksualność i prawo

189,00  149,00 

Kategoria:

Opis

Monografia naukowa pt. Seksualność i prawo

Redakcja naukowa
Dr hab. Błażej Kmieciak
Autorzy
P. Aszkiełowicz, S. Bazaniak, K. Błaszczyk, D. Chmielińska,
O. Chodorowska, F. Dokurno, J. Dubielecka, P. Falenta,
K. Ignacek, Z. Juszczyk, P. Kaźmierczyk, D. Kłosowicz,
B. Kmieciak, B. Kuźniarowska, A. Lasota, A. Lewandowska,
M. Łapińska, J. Matynia-Kłos, I. Noworyta, P. Omiotek, W. Pieprz, Ł. Piosik, E. Piórecka, A. Plucińska, H. Przybyszewski,
K. Rozbicka, P. Sierakowska, P. Sobański, M. Subkowski,
T. Szeląg, A. Utrata, P. Waszkiewicz, K. Worek, A. Ziobroń

Dyskusje dotyczące ludzkiej seksualności stanowią w ostatnich latach szczególny element szeroko rozumianej debaty społecznej. Także z perspektywy prawnej, podobne wątki są poruszane coraz częściej nie tylko w publikacjach medialnych i naukowych, ale również w np. orzeczeniach polskich oraz międzynarodowych organów sądowych. W kontekście tym trzeba zwrócić uwagę z jednej strony na kluczowe dla debaty prawno-człowieczej zagadnienie prawa do wolności oraz prywatności kierujące nas niejednokrotnie w stronę szeroko pojętej tematyki związanej z ludzką intymnością. Z drugiej strony, odkrycia biomedyczne nie pozwalają prawnikom oraz etykom pozostać obojętnym wobec kolejnych pytań, jakie stawia przed nami codzienna rzeczywistość. Ludzka emocjonalność oraz cielesność powoli odkrywa przed lekarzami, biologami oraz terapeutami swoje tajemnice. Jest także trzeci obszar kluczowy dla refleksji prawnej. Mowa tutaj o sferze zaburzeń seksualnych, których obraz powiązany jest niejednokrotnie z działaniami przestępczymi naruszającymi normy społeczne.

Nie ma wątpliwości, że problematyka seksualności i prawa staje się ważnym obszarem badawczym dla naukowców i praktyków z szeroko pojętej dziedziny nauk społecznych, a w szczególności nauk prawnych. W monografii „Seksualność i prawo” autorzy reprezentujący większość polskich uniwersytetów, a także liczne inne znakomite jednostki naukowe, podjęli szczególnie aktualne zagadnienia dotyczące:
– przestępstw seksualnych,
– terapii sprawców podobnych czynów,
– psychopatologicznych kontekstów funkcjonowania osób określanych mianem pedofilów,
– społecznego postrzegania seksu,
– historycznego spojrzenia na seksualne zachowania człowieka,
– dyskryminacji osób o określonej orientacji seksualnej,
– etycznego i społecznego postrzegania rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.
Poniższa publikacja jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym materiałów badawczych, w którym autorzy podjęli próbę połączenia dwóch kluczowych zjawisk społecznych: ludzkiej seksualności oraz prawa.