Monografia: Samorząd terytorialny. Podstawy prawne, działalność, finansowanie, perspektywy i refleksje.

Tm/ 29 sierpnia, 2017/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,
Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt.  Samorząd terytorialny. Podstawy prawne, działalność, finansowanie, perspektywy i refleksje.

W monografii chcemy poruszyć aspekty dotyczące samorządu terytorialnego. W monografii chcemy publikować na tematy takie jak:

– Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,

– Pojęcie i istota samorządu terytorialnego,

– Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach,

– Geneza samorządu terytorialnego,

– Idea samorządu terytorialnego zarówno w Polsce jak i na świecie,

– Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego, w tym także podstawy prawne,

– Cechy jednostki samorządu terytorialnego,

– Jednostki samorządu terytorialnego raz jego ustrojów,

– Dekoncentracja zadań publicznych,

– Struktura organizacyjna gminy i powiatu,

– Miasta na prawach powiatu i ich organy oraz struktura,

-Struktura organizacyjna województwa,

– Pracownicy samorządowi i ich status,

– Zadania samorządu terytorialnego,

– Finansowanie i dochody j.s.t.,

– Akty prawa miejscowego,

– Formy współdziałania,

– Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych,

– Nadzór nad samorządem terytorialnym,

– Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych.

W monografii recenzowanej zostaną poruszone tematy dotyczące dotychczasowego funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie. Chcemy stworzyć komplementarne dzieło dotyczące zarówno samej idei działania samorządu terytorialnego, jak i perspektyw z nim związanych. Do publikacji zapraszamy nie tylko prawników – teoretyków i praktyków, ale także socjologów, ekonomistów, administratywistów oraz wszystkich naukowo zainteresowanych samorządem.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 11 września 2017 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 28 września. Planowo monografia ukaże się w listopadzie 2017 roku. UWAGA istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o przyjęciu do publikacji jeszcze za rok akademicki 2016/2017, co pozwoli włączyć publikację do dorobku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, otworzenie przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*