Szkolenie: O prawie dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców

Tm/ 16 października, 2017/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na szkolenie pt. O prawie dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie formy prowadzenia działalności przewiduję polski Ustawodawca, jakie są wady i zalety każdej z nich. Do czego Przedsiębiorca jest zobowiązany wybierając poszczególną formę prowadzenia działalności oraz jak prawidłowo prowadzić własną działalność.

Szkolenie to jest nie tylko teoretycznym wykładem, ale również warsztatami pozwalającymi na poznanie niezbędnej dokumentacji oraz wiedzy na temat jej sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czas, miejsce i koszty:

25 listopada 2017, godz. 9-16.

Warszawa, Centrum Konferencyjne Blossom Group, ul. Prosta 69.

Koszt uczestnictwa: 499 zł netto (613,77 zł brutto).
Dla uczestników wystawiamy faktury VAT. Ilość miejsc, dla komfortu przeprowadzenia szkolenia, jest ograniczona.

Do kogo jest skierowane:

Szkolenie skierowane jest dla Osób chcących w najbliższym czasie rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki, rozpoczynających działalność oraz pracowników zajmujących się przygotowywaniem dla Przedsiębiorców kompletnej dokumentacji korporacyjnej związanej z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Podczas szkolenia znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Kiedy jest potrzebna? Jaką formę opodatkowania wybrać? Jakie kroki należy podjąć aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
 2. Czym jest spółka cywilna? Jakie to są spółki osobowe oraz spółki kapitałowe? – jakie są podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne dla każdej z form.
 3. Jak założyć poszczególne spółki? Jakie są przesłanki do ich założenia? Którą formę wybrać? Co jest niezbędne aby je założyć? Jaki charakter prawny mają poszczególne spółki oraz czy i gdzie należy je zarejestrować? Jakie są koszty założenia poszczególnych spółek? – analiza przykładowych, niezbędnych dokumentów wraz z załącznikami do założenia poszczególnych spółek. Wypełnianie przykładowych wniosków, które należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG.
 4. Kto może być wspólnikiem poszczególnych spółek? Kto i jaką odpowiedzialność za zobowiązania ponosi? Kto ją reprezentuje oraz kto prowadzi sprawy spółki? Jaki jest charakter majątku poszczególnych spółek oraz jak wygląda kwestia udziałów wspólników.
 5. Co powinno znajdować się w umowie spółki? – analiza przykładowych umów ze wskazaniem różnic w poszczególnych spółkach.
 6. Jakie Organy występują w poszczególnych spółkach ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia. W których spółkach i kiedy są obligatoryjne a kiedy nie? Jakie posiadają kompetencje i uprawnienia? Jakie ciążą na nich obowiązki oraz jakie dokumenty są zobowiązane sporządzać? Jakie są rodzaje zgromadzeń? Jak je zwołać, przygotować i przeprowadzić żeby były skuteczne?– analiza przykładowych dokumentów, uchwał, protokołów itp.
 7. Krajowy Rejestr Sądowy – Które Spółki mają obowiązek zgłaszać informacje i dane, w jakim terminie oraz w jaki sposób do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie są rodzaje i skutki wpisów? Jak uzyskać dane z KRS? – analiza na przykładzie formularzy dotyczących zmian w umowach spółek, składach organów, zatwierdzeniach danych lat obrotowych wraz z wskazaniem niezbędnych załączników jakie należy załączyć.
 8. Jaką odpowiedzialność ponoszą wspólnicy, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej?
 9. Kto może reprezentować poszczególne spółki i jakie kroki należy podjąć aby ustanowić Prokurenta oraz Pełnomocnika?

Po analizie dokonamy podsumowania  i wskażemy jakie są wady i zalety prowadzenia działalności w poszczególnych formach, postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie dla kogo są przeznaczone poszczególne formy prowadzenia działalności?

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy pod adresem kontakt@think-make.pl lub pod numerem telefonu 690 090 676. Zapisy trwają do 12.11. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy podać:

 • Imię i nazwisko
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • dane do faktury (jeśli dotyczy)

Uwaga: pod adresem kontakt@think-make.pl można przesyłać pytania, które chcielibyście Państwo zadać osobie prowadzącej. Kurs zostanie przeprowadzony tak, aby dać odpowiedź na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu, a także zestaw materiałów szkoleniowych, które ułatwią korzystanie w przyszłości ze zdobytej wiedzy.
Podczas szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe.

Osoba prowadząca szkolenie:

adw. Sabina Grząsiak – adwokat i ekonomista. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia Przedsiębiorstw na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz spółek handlowych. Praktyk z doświadczeniem w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz doradztwie przy zakładaniu i rejestracji spółek.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*